Загальна соціокультурна ситуація, виклики щодо збереження цілісності й державності України, військова загроза, реформування системи освіти визначають нагальність підвищення уваги до організації виховної роботи, а також до виховання базових соціальних цінностей, соціально---значущих якостей особистості, її компетентності та готовності до вияву відповідальної громадянської позиції і патріотизму.
Саме ознайомлення з інформаційними матеріалами та методичними рекомендаціями щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/24 навчальному році стало ключовим аспектом засідання методичного об’єднання класних керівників коледжу.
В процесі обговорення були внесені корективи до змісту, форм та напрямків виховного впливу в академічних групах:
--удосконалення цілісної системи національно-патріотичного виховання коледжу шляхом вивчення державної та етнічної території українського народу;
-- впровадження інтерактивних технологій військово -- патріотичного виховання;
-- створення творчих груп для узагальнення досвіду виховної роботи коледжу щодо забезпечення безпечного середовища та психологічної підтримки учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану;
-- вивчення та популяризація кращих педагогічних практик щодо подолання негативних явищ у молодіжному середовищі, удосконалення форм взаємодії з категоріями, що потребують соціального захисту;
-- корекція тематики виховних заходів щодо відзначення важливих пам'ятних дат 2023/24 навчального року.
ВПЕВНЕНІ, що наполеглива, системна, цілеспрямована робота класних керівників, практичного психолога та соціального педагога забезпечать підвищення виховного потенціалу освітнього середовища коледжу в складних умовах сьогодення, сприятимуть педагогізації громадськості та батьків.