Понеділок, 29 листопада 2021 09:26

Умови доступності коледжу для навчання осіб з особливими потребами

На виконання Ліцензійних умов та технологічних вимог провадження освітньої діяльності в ВСП «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сум ДУ»частково забезпечена доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. На початку навчального року проведено огляд навчальних приміщень на відповідність вимогам ДБН.В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та встановлено наступне:

- навчальний корпус обладнаний пандусом для пересування на інвалідному візку у відповідності з п. 6.2 ДБН.В.2.2-17:2006;

-  вхід у будівлю навчального корпусу не обладнаний турнікетом;

- зовнішні сходи обладнані поручнем з урахуванням технічних вимог п. 6.2 ДБН.В.2.2-17:2006;

-  ширина шляху руху в коридорах  відповідає нормативу п. 6.2 ДБН.В.2.2-17:2006;

-  ширина дверей в навчальних і побутових приміщеннях відповідає нормі п. 6.2 ДБН.В.2.2-17:2006;

-  в зоні доступу (І поверх) розташовані спеціалізовані кабінети, комп’ютерний клас, бібліотека, туалети, що забезпечують можливість навчання осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.