Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність      192 Будівництво та цивільна інженерія      

Спеціалізація       «Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю»             

Освітня програма    Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Кваліфікація:  Фаховий молодший бакалавр з Будівництва та експлуатації будівель і споруд 

Термін навчання:   3 роки 10 місяців

Image
Обираючи майбутню професію, враховують наступні фактори: затребуваність на ринку праці, стабільність працевлаштування, високий рівень заробітної плати, можливість застосування отриманих навичок у повсякденному житті. Все це поєднує в собі професія техніка-будівельника, за якою здійснюють підготовку в Конотопському індустріально-педагогічному фаховому коледжі СумДУ (КІПТі).
     Особливістю навчання саме в нашому закладі освіти є те, що, навчаючись на спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Технічна експертиза будівель і споруд та операції з нерухомістю», ви отримуєте можливість працювати не лише техніком-будівельником, а й фахівцем із оцінки нерухомості, із технічної експертизи нерухомості та ріелтером. Саме такі професії відносяться до категорії «з найвищою заробітною платою».
Image
Image
Висококваліфіковані педагоги коледжу готують фахівців, які поєднують в собі аналітиків - знають ринок, уміють аналізувати співвідношення пропозиції і попиту; психологів - уміють чути клієнтів та створюють сприятливу атмосферу на переговорах; юристів - орієнтуються в законодавстві, знають порядок укладення угод з нерухомістю й, найголовніше, знають все, що стосується об’єктів будівництва – особливостей об’ємно-планувальних рішень, переваги конструкційних рішень, технологію, організацію та економіку будівельного виробництва.
Пропонуємо отримати якісну освіту в Конотопі саме за цією спеціальністю.

Сфера професійної діяльності:

 • Технік – будівельник;
 • Технік – проектувальник;
 • Технік з нормування праці;
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Технік – геодезист;
 • Ріелтерська діяльність, операції з нерухомістю.
 • Технічна експертиза будівель.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському національному аграрному університеті;
 • Українська державна академія залізничного транспорту

м. Харків;

 • Харківська національна академія міського господарства;
 • Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;
 • Придніпровська академія будівництва та архітектури;
 • Київський національний університет будівництва і архітектури.

Перелік компонентів освітньої програми