Структура відділу виховної роботи та молодіжної політики

"Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні,

збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності 

— це перша заповідь виховання"

 

В.О. Сухомлинський

Image

Заступник директора з навчально–виховної роботи

здійснює безпосереднє керівництво виховною роботою в коледжі та реалізацію загальнокультурної спрямованості навчально-виховного процесу. Забезпечує планування, організацію та контроль за станом виховної роботи в коледжі, координує роботу виховного відділу та організацію студентського самоврядування.

Голова методичного обєднання класних керівників

сприяє становленню та  розвитку системи виховної роботи класних керівників, підвищенню науково – методичного рівня виховної роботи коледжу.

Image
Image

Класні керівники

організовують індивідуальну та групову виховну роботу в навчальній групі, забезпечують оперативний зворотній зв’язок зі здобувачами освіти, при необхідності надання допомоги у формуванні студентського колективу, вирішенні конфліктних ситуацій, здійснюють зв’язок з батьками, вирішення проблем студентської молоді та надання їм необхідної допомоги.

Image
Image

Психологічна служба

коледжу забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів фахової передвищої освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань.

Вихователі гуртожитків

проводять з мешканцями гуртожитку виховну, культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу, сприяють підвищенню трудової та громадської активності, культурного рівня мешканців гуртожитку.

Image
Image

Керівник художній

веде художньо-творчу роботу, спрямовану на піднесення художнього рівня і виконавської майстерності учасників художньої самодіяльності, формування кожного з них як гармонійно розвиненої особистості з високими духовними, моральними якостями, художньо-етичним смаком.

Керівник гуртка

виявляє творчі здібності бажаючих, сприяє їх розвитку, веде індивідуальну роботу. Навчає і виховує гуртківців з врахуванням видів діяльності та віку молоді. Творчо працює над виявленням, удосконаленням і розвитком творчих здібностей обдарованої молоді.

Image