Вівторок, 23 листопада 2021 12:28

Кадровий склад коледжу (згідно з ліцензійними вимогами)

Кадровий склад коледжу (згідно з ліцензійними вимогами)

 

Прізвище, імя по батькові

Відомості про підвищення кваліфікації

Категорія, педзвання, науковий ступінь

Відомості про освіту, рік закінчення навчання

Кваліфікація за дипломом

Спеціальність

Група забезпечення

Спеціальності (Освітньо-професійної програми)

1.        

Баранник Оксана Олексіївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №05408289/00412-17 видане Сумським державним університетом факультетом підвищення кваліфікації викладачів від 26.12.2017р.. реєстраційний №30.715/17;

Посвідчення про стажування №2945 видане Сумським державним університетом факультетом підвищення кваліфікації викладачів від 20.04.2018 р.

Спеціаліст вищої категорії

Ніжинський державний педагогічний університет

ім. М. Гоголя,2001

Ніжинський державний педагогічний університет

ім. М. Гоголя,2005

Ніжинський державний педагогічний університет

ім. М. Гоголя (магістр),2002

Вчитель біології та хімії

Вчитель мови (англійської) та зарубіжної літератури

Магістр педагогічної освіти, викладач біології

«Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія»

«Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)»

«Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія»

2.        

Бараболіков Віталій Михайлович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС № 05408289/2248-21 видане Сумським державним університетом 24.06.2021 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Українська інженерно-педагогічна академія,1999

Інженер-педагог

Професійне навчання. «Автоматизовані системи управління промисловими установками»

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Розробка програмного забезпечення

3.        

Бадьор Ірина Василівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 19010-21 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 26.02.2021 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка,1988

Вчитель історії та суспільнознавства, методист по виховній роботі

Історія та педагогіка

Професійна освіта. Будівництво

4.        

Бадьор Віктор Миколайович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №3-20 видане Сумським національним аграрним університетом 12.11.2020 р.

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Сумський державний педагогічний інститут  ім. А.С. Макаренка,1988

Вчитель історії та суспільнознавства, методист по виховній роботі

Історія та педагогіка

Професійна освіта. Транспорт

5.        

Косенко Дмитро Сергійович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 3944-17 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 07.04.2017 р.; Сертифікат про підвищення кваліфікації СС 38282994/2554-20 видане Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти від 04.12.2020 р.; Сертифікат про підвищення кваліфікації СС 38282994/4902-21 видане Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти від 01.12.2021 р.;

Спеціаліст І категорії

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка,2013

Історик. Викладач історії та правознавства

«Історія»

6.        

Хижникова Тетяна Анатоліївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002340/02125527-18  видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. Довженка від 02.05.2018р.

Спеціаліст вищої категорії

Сумський національний аграрний університет,2008

Інженер-будівельник

«Промислове і цивільне будівництво»

Професійна освіта. Будівництво

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

7.        

Солов`янчик Катерина  Анатоліївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002338/02125527-18 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. Довженка від 02.05.2018 р.

Спеціаліст вищої категорії

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",

Інженер-металург

«Ливарне виробництво чорних і кольорових металів»

Професійна освіта. Зварювання

8.        

Осадчий Андрій Сергійович

Посвідчення № 3163 видане Сумським державним університетом від 01.04.2019 р.; Посвідчення № 3184 видане Сумським державним університетом від 15.04.2019 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС №0067-20 видане Сумським державним університетом 06.04.2020 р.

Спеціаліст I категорії

Глухівський державний педагогічний університет

 ім. О. Довженка,2009

Глухівський національний педагогічний університетом

ім. О. Довженка,2021

Вчитель трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності та основ інформатики

Магістр менеджменту

«Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»

Менеджмент

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

9.        

Рябченко Ірина Олександрівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 9664-18 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 16.10.2018р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 021/02125527-18 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від 30.11.2018 р.

Спеціаліст I категорії

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка,2006

Вчитель математики, основ економіки, основ інформатики та безпеки життєдіяльності

«Педагогіка і методика середньої освіти. Математика»

10.    

Мельник  Ольга Анатоліївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №05408289/00426-17 видане Сумським державним університетом факультетом підвищення кваліфікації викладачів від 26.12.2017 р.

Спеціаліст I категорії

Сумський державний педагогічний університет,2006

Вчитель фізичної культури і валеологія. Керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи

«Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»

11.    

Семеняка Лариса Іванівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 12538-19 видане Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 06.05.2019р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 12573-19 видане Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 07.05.2019р.

Спеціаліст вищої категорії

Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка,1994

Вчитель української мови й літератури та іноземної мови

Українська мова й література та іноземна мова

12.    

Шокот Людмила Михайлівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 12540-19 видано Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від  06.05.2019р.

Спеціаліст вищої категорії

Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя,1997

Вчитель німецької, англійської мов

Німецька, англійська мови

13.    

Кравченко Ірина Романівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 12532-19 видано  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від  06.05.2019 р.;

Сертифікат №6560279218357 виданий Суб`єктом підвищення кваліфікації ГО «РУХ ОСВІТА» від 19.09.2022 р..

Спеціаліст І категорії

Криворізький державний педагогічний університет, 2011 (магістр)

Викладач мови (англійської), вчитель мови (німецької) і зарубіжної літератури

«Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)»

14.    

Дуброва  Катерина Миколаївна

-

Спеціаліст

Сумський державний університет, 29.12.2018 р.

Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Ступінь вищої освіти «Магістр»

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Розробка програмного забезпечення

15.    

Калинкіна Світлана Іванівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 14128-19 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 13.11.2019 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №002579 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від 11.12.2020

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 058/02125527-18 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. Довженка від 30.11.2018 р.

Спеціаліст вищої категорії

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,1990

Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди,1993

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка,2011

Вчитель географії і біології

Практичний психолог в системі освіти

магістр соціальної педагогіки; викладач соціально-педагогічних дисциплін; соціально-правовий захисник

Географія і біологія

Психологія. практична психологія в системі освіти

Соціальна педагогіка

Соціальна робота

16.    

Хоменко Галина Вікторівна

 Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 055/02125527-18 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від 30.11.2018 р.

Спеціаліст I категорії

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,2013

Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури

«Українська мова і література»

17.    

Моргун (Гирман) Тетяна Олексіївна

-

Спеціаліст II категорії

Сумський державний університет,2009

Економіст

Фінанси

Економіка підприємства

18.    

Сердюк Валентина Василівна

Посвідчення № 3185 видане Сумським державним університетом від 23.04.2019 р.

Спеціаліст вищої категорії

Українська інженерно-педагогічна академія,1996

Інженер-педагог

Електроенергетика

Професійна освіта. Електротехніка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

19.    

Бащук Лілія Володимирівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 1-20 видано Сумським національним аграрним університетом від 28.10.2020 р.

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Сумський державний університет,2003

Економіст

Економіка підприємства

Економіка підприємства

20.    

Струк Михайло Володимирович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 15294-20 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 14.02.2020 р.

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Львівський орден Леніна державний  університет імені Івана Франка,1973

Фізик. Викладач фізики.

Фізика

21.    

Дубовик Ірина Феодосіївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №002432/02125527-17 видано Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  17.11.2017р., реєстраційний №1067/17; Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 6494-17 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 05.12.2017р..; Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 22687-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 10.05.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Харківський державний університет,1995

Викладач математики та інформатики

Математика

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

22.    

Рябченко  Ірина Михайлівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/2652-20 видане Сумським державним університетом від 24.11.2020 р.

Спеціаліст вищої категорії,

Кандидат економічних наук, диплом ДК № 035626, дата видачі 12.05.2016, Атестаційна колегія, рішення  від 12.05.2016, спеціальність Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

Сумський державний університет,2005

Сумський державний університет,2016

Економіст.

Кандидат економічних наук

Фінансист

Захистила дисертацію за спеціальністю: Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Економіка підприємства

23.    

Казимірчук Роман Іванович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №002548 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  16.04.2021 р.

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Сумський сільськогосподарський інститут, 1995

Інженер-механік

Механізація сільського господарства

Професійна освіта. Транспорт

24.    

Бащук Роман Васильович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 2-18  видане Сумським національним аграрним університетом від 10.10.2018 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/015092-21 видане Національним університетом біоресурсів і природокористування України від 02.11.2021 р.; Сертифікат про курси підвищення кваліфікації №ПК02139771 25685-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 09.02.2022 р.

Спеціаліст I категорії

Глухівський державний педагогічний університет,2007

Інженер – педагог «Механізація і гідромеліорація сільського господарства»

Професійне навчання. Механізація і гідромеліорація сільського господарства

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Техніка та енергетика аграрного виробництва

25.    

Солдатенко Олександр Вікторович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №002697 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  30.06.2020 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС №05408289/2246-21 видане Сумським державним університетом 24.06.2021 р.

Спеціаліст вищої категорії

Луганський сільськогосподарський інститут,1991

Інженер-механік

Механізація сільського господарства

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Техніка та енергетика аграрного виробництва

26.    

Хайлук Іван Васильович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС № 05408289/2247-21 видане Сумським державним університетом 24.06.2021 р.

Спеціаліст вищої категорії,

Сумський національний аграрний університет,2003

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",2010

Інженер-механік.

Інженер з комп’ютерних систем.

Механізація сільського господарства

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Техніка та енергетика аграрного виробництва

27.    

Хоменко  Віталій Олексійович

 Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/2664-20 видане Сумським державним університетом від 24.11.2020 р.;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія СС № 05408289 / 2245-21видане Сумським державним університетом від 24.06.2021 р.

Спеціаліст вищої категорії, науковий ступінь кандидата історичних наук

Ніжинський державний педагогічний університет імені М.Гоголя, 2002

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,2019

Учитель історії та правознавства

Науковий ступінь кандидата історичних наук

«Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та правознавство»

Захистив дисертацію за спеціальністю: Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

28.    

Латін Олександр Петрович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №002694 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  30.06.2020 р.

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Харківський ордена Леніна  політехнічний  інститут  ім. В. І. Леніна, Сумський філіал,1979

Інженер-механік

Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Професійна освіта. Транспорт

29.    

Малащук Григорій Андрійович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002547 видано Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  16.04.2021р.

Спеціаліст вищої категорії

Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.Ц. Сергєєва-Ценського ,1991

Вчитель трудового навчання і загальнотехнічних дисциплін

Загальнотехнічні дисципліни і праця

30.    

Герасимова Катерина Вячеславівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 10367-18 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 21.11.2018 р.

Спеціаліст  вищої категорії

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2001

Вчитель фізичного виховання і валеології. Керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи

Фізичне виховання

31.    

Савченко Катерина Василівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002525 видано Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  30.06.2020р.

Спеціаліст вищої категорії

Сумський національний аграрний університет,2006

Інженер-будівельник

«Промислове і цивільне будівництво»

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

32.    

Смаглюк Петро Степанович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 13212-18 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 13.06.2019 р.

Спеціаліст вищої категорії

Українська інженерно-педагогічна академія,1998

Інженер-педагог

Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками

Розробка програмного забезпечення

33.    

Пащенко Олександр Ананійович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 15507-20 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 13.03.2020 р.

Спеціаліст І категорії

Українська інженерно-педагогічна академія,2004

Інженер-педагог

Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками

34.    

Коцар Руслан Юрійович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 11957-19 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 29.03.2019 р.

Спеціаліст І категорії

Казанський державний педагогічний інститут,1992

Вчитель фізичної культури

Фізична культура

35.    

Василець Тетяна Олександрівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 15323-20 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 14.02.2020р.; Сертифікат про підвищення кваліфікації №ПК02139771 21875-21 виданий Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 20.10.2021 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП№04408289/0168-22 видане Сумським державним університетом від 03.02.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії

Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка,1997

Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури

Українська мова і література

36.    

Майстренко Наталія Миколаївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія № 17-19 видано Сумським національним аграрним університеті від 29.11.2019 р.

Спеціаліст вищої категорії

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка,2006

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,2005

магістр педагогічної освіти, викладач фізики

вчитель фізики, математики, астрономії, інформатики та безпеки життєдіяльності

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика

Професійна освіта. Електротехніка

37.    

Харламова Лариса Дмитрівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002591 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  11.12.2020р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №02125510/001447-20 видане Сумським державним університетом ім. А.С. Макаренка від 30.10.2020 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 22693-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної освіти від 10.05.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Криворізький державний педагогічний інститут , 1994

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,2008

Математика, інформатика та обчислювальна техніка

Викладач математики

«Математика»

«Математика»

Розробка програмного забезпечення

38.    

Трегуб Олександр Сергійович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 6453-17 видане  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 01.12.2017р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002322/02125527-17 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. Довженка від 17.11.2017р.; Сертифікат №6509877025424 виданий Суб`єктом підвищення кваліфікації ГО «РУХ ОСВІТА» від 13.09.2022 р.

Спеціаліст I категорії

Ніжинський ордену Трудового Червоного Прапору державний педагогічний інститут  ім. М.В.Гоголя,1989

Вчитель біології

Біологія

39.    

Владимирова Наталія Володимирівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія № 16-19 видано Сумським національним аграрним університеті від 29.11.2019 р.;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 19021-21 видане  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 26.02.2021р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/0378-21 видане Сумським державним університетом від 22.02.2021 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/1503-22 видане Сумським державним університетом від 27.09.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Харківський державний  педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди,1993

Учитель біології та хімії

Біологія та хімія

40.    

Кравченко Ольга Олександрівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002523 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  30.06.2020р.;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 15308-20 видане  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 14.02.2020 р.

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Полтавський інженерно-будівельний інститут,1990

Інженер-будівельник

Промислове та цивільне будівництво

Професійна освіта. Будівництво

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

41.    

Лобурцова  Олена Олегівна

-

Спеціаліст ІІ категорії

Чернігівський державний технологічний університет, 2013

Ніжинському державному педагогічному університеті імені М. Гоголя,2019

Спеціаліст із соціальної роботи

«Соціальна робота»

Соціальна робота

42.    

Дронік Володимир

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 17096-20 видане  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 02.10.2020 р.

Спеціаліст ІІ категорії

Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка,2011

Вчитель фізичної культури і і валеології. Керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура

43.    

Романенко Людмила Василівна

-

Спеціаліст

Київський ордена Леніна політехнічних інститут, 1987

Інженер-механік

«Устаткування і технологія зварювального виробництва»

Професійна освіта. Зварювання

44.    

Шевченко Павло Сергійович

-

Спеціаліст

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2016

Правознавство, бакалавр з правознавства

Право

45.    

Харченко Аліна Вікторівна

-

Спеціаліст

Чернігівський державний інститут економіки і управління,2013

Спеціаліст соціальної роботи

Соціальна робота

46.    

Совгир Людмила Миколаївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 11462-18 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 15.02.2019 р.

Спеціаліст I категорії

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,2015

Міжрегіональною Академією управління персоналом,2008

Викладач університетів та вищих навчальних закладів

бухгалтер-аналітик

Педагогіка вищої школи

Облік і аудит

Фінанси і кредит

47.    

Попович Ольга Іванівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №2-20 видане Сумським національним аграрним університетом від 27.10.2020 р. реєстраційний номер 1288/2.

Спеціаліст I категорії

Сумський державний університет,2005

Економіст

Фінанси

Фінанси і кредит

48.    

Олійник Сергій Миколайович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 4-18 видане Сумським національним аграрним університетом від 10.10.2018 р.;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 19007-21 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 26.02.2021 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/1517-22 видане Сумським державним університетом від 27.09.2022 р.

Спеціаліст вищої  категорії

Глухівський державний педагогічний інститут імені Сергєєва-Ценського, 2001

Магістр педагогічної освіти, викладач спеціальних дисциплін «Профіль механізація сільського господарського виробництва у вищих навчальних закладах»

«Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання»

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Професійна освіта. Транспорт

49.    

Сивець Марина Олександрівна

 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002584 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  11.12.2020р.

Спеціаліст I категорії

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,2007

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,2004

Викладач психології. Практичний психолог

Соціальний педагог. Практичний психолог в закладах освіти

«Практична психологія»

"Соціальна педагогіка"

Соціальна робота

50.    

Вєтрова Ольга Дмитрівна

Сертифікат про підвищення кваліфікації виданий Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від 29.09.2020 р. Реєстраційний номер 1723/20.;Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №0212510/001860-21 видане Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С. Макаренка від 09.07.2021 р. Реєстраційний номер №1040.

Спеціаліст вищої категорії

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2019

Кандидат педагогічних наук

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до взаємодії сім’ї і школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного вік

Соціальна робота

Професійна освіта

51.    

Рябченко Микола Анатолійович

-

Спеціаліст I категорії

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2008

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2004

Керівник навчального закладу

Вчитель математики, фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності

Управління навчальним закладом

Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика

52.    

Жмуд Надія Олександрівна

-

Спеціаліст вищої категорії

Харківський державний університет ім. А. М. Горького

Історик. Викладач історії та суспільствознавства

Історія

53.    

Коваленко Володимир Вікторович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 071/02125527-18 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. Довженка від 30.11.2018 р.

Майстер виробничого навчання, 14 тарифний розряд

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка,2007

Інженер-педагог (механізація і гідромеліорація сільського господарства)

«Професійне навчання. Механізація і гідромеліорація сільського господарства»

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Професійна освіта. Транспорт

54.    

Петренко Вячеслав Михайлович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія СПК №002485/02125527-17 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. Довженка від 26.05.2017 р.

Майстер виробничого навчання, 12 тарифний розряд

Глухівський національний педагогічний університет ім. С. М. Сергєєва Ценського

Вчитель трудового навчання і загальнотехнічних дисциплін

Загальнотехнічні дисципліни і праця

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Професійна освіта. Транспорт

55.    

Сорока Сергій Карпович

-

Керівник художній

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Вчитель початкових класів

Початкове навчання

56.    

Назимко Ніна Станіславівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 23004-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 03.06.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії

Глухівський державний педагогічний інститут ім. С. М. Сергєєва-Ценського

Вчитель початкових класів середньої школи

Педагогіка і методика початкового навчання

57.    

Казимірчук Ніна Віталіївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 23005-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 03.06.2022 р.

Спеціаліст ІІ категорії

Конотопський індустріально-педагогічний технікум Держкомітету СРСР по профтехосвіті

Технік-електрик, майстер виробничого навчання

Електроустаткування промислових підприємств і установок

58.    

Хижняк Микола Сергійович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 11467-18 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 15.02.2019 р.

Завідувач майстернями

Глухівський державний педагогічний університет

Інженер-педагог (механізація і гідромеліорація сільського господарства)

Професiйне навчання. Механізація і гідромеліорація сільського господарства

59.    

Гризун Володимир Іванович

Свідоцтво про стажування видане ТОВ НВО "Червоний Металіст" від 01.12.2020 р.

Майстер виробничого навчання, 12 тарифний розряд

Конотопський електромеханічний технікум Міністерства вугільної промисловості СРСР

Технік-технолог

Обробка металів різанням

60.    

Лобурцов Андрій Олександрович

-

Майстер виробничого навчання, 13 тарифний розряд

Сумський державний університет

Електронік за фаховим спрямуванням електронні прилади та пристрої

Електроніка

Детальніше в цій категорії: Структура коледжу »