Вівторок, 23 листопада 2021 12:28

Кадровий склад коледжу (згідно з ліцензійними вимогами)

Кадровий склад коледжу (згідно з ліцензійними вимогами)

 

Прізвище, імя по батькові

Відомості про підвищення кваліфікації

Категорія, педзвання, науковий ступінь

Відомості про освіту, рік закінчення навчання

Кваліфікація за дипломом

Спеціальність

Група забезпечення

Спеціальності (Освітньо-професійної програми)

1.        

Бараболіков Віталій Михайлович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС № 05408289/2248-21 видане Сумським державним університетом 24.06.2021 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Українська інженерно-педагогічна академія,1999

Інженер-педагог

Професійне навчання. «Автоматизовані системи управління промисловими установками»

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Розробка програмного забезпечення

2.        

Бадьор Ірина Василівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 19010-21 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 26.02.2021 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка,1988

Вчитель історії та суспільнознавства, методист по виховній роботі

Історія та педагогіка

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

3.        

Бадьор Віктор Миколайович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №3-20 видане Сумським національним аграрним університетом 12.11.2020 р.

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Сумський державний педагогічний інститут  ім. А.С. Макаренка,1988

Вчитель історії та суспільнознавства, методист по виховній роботі

Історія та педагогіка

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Фінанси і кредит

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Соціальна робота

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Економіка підприємства

Розробка програмного забезпечення

4.        

Косенко Дмитро Сергійович

Посвідчення про функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення ) у сфері цивільного захисту №17000983 видане Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 30.07.2020 р. Реєстраційний номер №17000983; Посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки  №17002575 видане НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської області 14.08.2020 р. Протокол №30;

Посвідчення про перевірку знань №02/313/20 видане Сумським обласним спеціалізованим центром з охорони праці від 12.10.2020 р. Протокол №02/47/20; Сертифікат про підвищення кваліфікації СС 38282994/2554-20 видане Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти від 04.12.2020 р.; Сертифікат про підвищення кваліфікації СС 38282994/4902-21 видане Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти від 01.12.2021 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 24171-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 21.12.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка,2013

Історик. Викладач історії та правознавства

«Історія»

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Фінанси і кредит

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Соціальна робота

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Економіка підприємства

Розробка програмного забезпечення

5.        

Хижникова Тетяна Анатоліївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002340/02125527-18  видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. Довженка від 02.05.2018р.; Сертифікат про підвищення кваліфікації виданий Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, реєстраційний номер2488/23 від 24.11.2023 р.

Спеціаліст вищої категорії

Сумський національний аграрний університет,2008

Інженер-будівельник

«Промислове і цивільне будівництво»

Професійна освіта. Будівництво

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

6.        

Осадчий Андрій Сергійович

Посвідчення № 3163 видане Сумським державним університетом від 01.04.2019 р.; Посвідчення № 3184 видане Сумським державним університетом від 15.04.2019 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС №0067-20 видане Сумським державним університетом 06.04.2020 р.; Посвідчення про перевірку знань №14/41/20 видане Сумським обласним спеціалізованим центром з охорони праці від 19.10.2020 р. Протокол №14/17/20;

Спеціаліст I категорії

Глухівський державний педагогічний університет

 ім. О. Довженка,2009

Глухівський національний педагогічний університетом

ім. О. Довженка,2021

Вчитель трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності та основ інформатики

Магістр менеджменту

«Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»

Менеджмент

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Розробка програмного забезпечення

7.        

Рябченко Ірина Олександрівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 9664-18 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 16.10.2018р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 021/02125527-18 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від 30.11.2018 р.

Спеціаліст I категорії

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка,2006

Вчитель математики, основ економіки, основ інформатики та безпеки життєдіяльності

«Педагогіка і методика середньої освіти. Математика»

8.        

Мельник  Ольга Анатоліївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 23846-22 видане Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 23.11.2022 р.

Спеціаліст I категорії

Сумський державний педагогічний університет,2006

Вчитель фізичної культури і валеологія. Керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи

«Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Професійна освіта. Будівництво

Розробка програмного забезпечення

Соціальна робота

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

9.        

Семеняка Лариса Іванівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 12538-19 видане Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 06.05.2019р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 12573-19 видане Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 07.05.2019 р.

Спеціаліст вищої категорії

Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка,1994

Вчитель української мови й літератури та іноземної мови

Українська мова й література та іноземна мова

Економіка підприємства

Фінанси і кредит

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

10.    

Шокот Людмила Михайлівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 12540-19 видано Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від  06.05.2019р.

Спеціаліст вищої категорії

Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя,1997

Вчитель німецької, англійської мов

Німецька, англійська мови

Економіка підприємства

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Професійна освіта. Будівництво

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Соціальна робота

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Техніка та енергетика аграрного виробництва

11.    

Кравченко Ірина Романівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 12532-19 видано  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від  06.05.2019 р.;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 24374-23 видано  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 24.02.2023 р.

Спеціаліст І категорії

Криворізький державний педагогічний університет ,2011

Викладач мови (англійської), вчитель мови (німецької) і зарубіжної літератури

«Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)»

Економіка підприємства

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Фінанси і кредит

Розробка програмного забезпечення

12.    

Дуброва  Катерина Миколаївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 25863-23 видане Сумським обласним інститутом післядипломної освіти від 24.11.2023 року

Спеціаліст

Сумський державний університет, 29.12.2018 р.

Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Ступінь вищої освіти «Магістр»

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Розробка програмного забезпечення

ПО КТ

13.    

Калинкіна Світлана Іванівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 14128-19 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 13.11.2019 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №002579 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від 11.12.2020 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 058/02125527-18 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. Довженка від 30.11.2018 р.

Спеціаліст вищої категорії

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,1990

Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди,1993

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка,2011

Вчитель географії і біології

Практичний психолог в системі освіти

магістр соціальної педагогіки; викладач соціально-педагогічних дисциплін; соціально-правовий захисник

Географія і біологія

Психологія. практична психологія в системі освіти

Соціальна педагогіка

Соціальна робота

14.    

Хоменко Галина Вікторівна

 Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 24139-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 19.12.2022 р.

Спеціаліст I категорії

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,2013

Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури

«Українська мова і література»

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

15.    

Моргун (Гирман) Тетяна Олексіївна

-

Спеціаліст II категорії

Сумський державний університет,2009

Економіст

Фінанси

Економіка підприємства

Фінанси і кредит

16.    

Сердюк Валентина Василівна

Посвідчення № 3185 видане Сумським державним університетом від 23.04.2019 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№05408289/1936-21 видане Центром розвиту кадрового потенціалу СумДУ від 28.05.2021 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 24162-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 20.12.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії

Українська інженерно-педагогічна академія,1996

Інженер-педагог

Електроенергетика

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Розробка програмного забезпечення

17.    

Бащук Лілія Володимирівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 1-20 видано Сумським національним аграрним університетом від 28.10.2020 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/017472-22 видано Національним університетом біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму від 22.11. 2022 року. Реєстраційний номер 17472.

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Сумський державний університет,2003

Економіст

Економіка підприємства

Економіка підприємства

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Фінанси і кредит

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Соціальна робота

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

18.    

Струк Михайло Володимирович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 15294-20 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 14.02.2020 р.

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Львівський орден Леніна державний  університет імені Івана Франка,1973

Фізик. Викладач фізики.

Фізика

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Розробка програмного забезпечення

19.    

Дубовик Ірина Феодосіївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 22687-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 10.05.2022 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125510/002508-22 видане Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка від 28.10.2022 р. реєстраційний номер 691.;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 24119-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 19.12.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Харківський державний університет,1995

Викладач математики та інформатики

Математика

Економіка підприємства

Фінанси і кредит

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Соціальна робота

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

20.    

Рябченко  Ірина Михайлівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/2652-20 видане Сумським державним університетом від 24.11.2020 р. Сертифікат №CC 00493706|004219-23 видане Національним університетом біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму від 24.03.2023 р. Реєстраційний номер 4219. Сертифікат №CC 00493706|004580-23 видане Національним університетом біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму від 14.04.2023 р. Реєстраційний номер 4580.

Спеціаліст вищої категорії,

Кандидат економічних наук, диплом ДК № 035626, дата видачі 12.05.2016, Атестаційна колегія, рішення  від 12.05.2016, спеціальність Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

Сумський державний університет,2005

Сумський державний університет,2016

Економіст.

Кандидат економічних наук

Фінансист

Захистила дисертацію за спеціальністю: Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Економіка підприємства

Фінанси і кредит

Соціальна робота

21.    

Казимірчук Роман Іванович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №002548 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  16.04.2021р.

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Сумський сільськогосподарський інститут, 1995

Інженер-механік

Механізація сільського господарства

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

22.    

Бащук Роман Васильович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/015092-21 видане Національним університетом біоресурсів і природокористування України від 02.11.2021 р.; Сертифікат про курси підвищення кваліфікації №ПК02139771 25685-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 09.02.2022 р.

Спеціаліст I категорії

Глухівський державний педагогічний університет,2007

Інженер – педагог «Механізація і гідромеліорація сільського господарства»

Професійне навчання. Механізація і гідромеліорація сільського господарства

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Техніка та енергетика аграрного виробництва

23.    

Солдатенко Олександр Вікторович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №002697 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  30.06.2020р.; Посвідчення про перевірку знань №14/40/20 видане Сумським обласним спеціалізованим центром з охорони праці від 19.10.2020 р. Протокол №14/17/20;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС №05408289/2246-21 видане Сумським державним університетом 24.06.2021 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК № 909 видане Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом від 05.12.2022 р. реєстраційний № 24857.

Спеціаліст вищої категорії

Луганський сільськогосподарський інститут,1991

Інженер-механік

Механізація сільського господарства

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Професійна освіта. Транспорт

24.    

Хайлук Іван Васильович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС № 05408289/2247-21 видане Сумським державним університетом 24.06.2021 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК № 908 видане Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом від 05.12.2022 р. реєстраційний №24856; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/2583-22 видане Сумським державним університетом від 05.12.2022 р. обліковий запис 16.01.-2583/22.

Спеціаліст вищої категорії,

Сумський національний аграрний університет,2003

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",2010

Інженер-механік.

Інженер з комп’ютерних систем.

Механізація сільського господарства

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Професійна освіта. Транспорт

25.    

Хоменко  Віталій Олексійович

 Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/2664-20 видане Сумським державним університетом від 24.11.2020 р.;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія СС № 05408289 / 2245-21видане Сумським державним університетом від 24.06.2021 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 24175-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 21.12.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії, Кандидат історичних наук, диплом ДК

№052973, дата видачі 20.06.2019, спеціальність Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Ніжинський державний педагогічний університет імені М.Гоголя, 2002

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,2019

Учитель історії та правознавства

Науковий ступінь кандидата історичних наук

«Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та правознавство»

Захистив дисертацію за спеціальністю: Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

26.    

Малащук Григорій Андрійович

Посвідчення про перевірку знань №14/44/20 видане Сумським обласним спеціалізованим центром з охорони праці від 19.10.2020 р. Протокол №14/17/20;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002547 видано Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  16.04.2021р.

Спеціаліст вищої категорії

Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.Ц. Сергєєва-Ценського ,1991

Вчитель трудового навчання і загальнотехнічних дисциплін

Загальнотехнічні дисципліни і праця

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

27.    

Герасимова Катерина Вячеславівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 10367-18 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 21.11.2018 р.

Спеціаліст  вищої категорії

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2001

Вчитель фізичного виховання і валеології. Керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи

Фізичне виховання

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

28.    

Савченко Катерина Василівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002525 видано Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  30.06.2020 р.

Спеціаліст вищої категорії

Сумський національний аграрний університет,2006

Інженер-будівельник

«Промислове і цивільне будівництво»

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

29.    

Смаглюк Петро Степанович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 13212-18 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 13.06.2019 р.

Спеціаліст вищої категорії

Українська інженерно-педагогічна академія,1998

Інженер-педагог

Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Фінанси і кредит

Економіка підприємства

Розробка програмного забезпечення

30.    

Пащенко Олександр Ананійович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 15507-20 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 13.03.2020 р.

Спеціаліст І категорії

Українська інженерно-педагогічна академія,2004

Інженер-педагог

Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками

Професійна освіта. Електротехніка

Техніка та енергетика аграрного виробництва

31.    

Коцар Руслан Юрійович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 26115-23 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 22.12.2023 р.;

Спеціаліст І категорії

Казанський державний педагогічний інститут,1992

Вчитель фізичної культури

Фізична культура

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Фінанси і кредит

Соціальна робота

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Економіка підприємства

32.    

Василець Тетяна Олександрівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 15323-20 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 14.02.2020р.; Сертифікат про підвищення кваліфікації №ПК02139771 21875-21 виданий Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 20.10.2021 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП№04408289/0168-22 видане Сумським державним університетом від 03.02.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії

Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка,1997

Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури

Українська мова і література

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Фінанси і кредит

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Соціальна робота

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Економіка підприємства

Розробка програмного забезпечення

33.    

Майстренко Наталія Миколаївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія № 17-19 видано Сумським національним аграрним університеті від 29.11.2019 р.

Спеціаліст вищої категорії

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка,2006

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,2005

магістр педагогічної освіти, викладач фізики

вчитель фізики, математики, астрономії, інформатики та безпеки життєдіяльності

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Соціальна робота

34.    

Харламова Лариса Дмитрівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002591 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  11.12.2020р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №02125510/001447-20 видане Сумським державним університетом ім. А.С. Макаренка від 30.10.2020 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 22693-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної освіти від 10.05.2022 р.;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 24129-22 видане Сумським обласним інститутом післядипломної освіти від 19.12.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Криворізький державний педагогічний інститут , 1994

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,2008

Математика, інформатика та обчислювальна техніка

Викладач математики

«Математика»

«Математика»

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Розробка програмного забезпечення

35.    

Трегуб Олександр Сергійович

Сертифікат №6509877025424 виданий Суб`єктом підвищення кваліфікації ГО «РУХ ОСВІТА» від 13.09.2022 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/2770-23 видане Сумським державним університетом від 07.11.2023 р. Обліковий запис 16.01-2770/23.

Спеціаліст I категорії

Ніжинський ордену Трудового Червоного Прапору державний педагогічний інститут  ім. М.В.Гоголя,1989

Вчитель біології

Біологія

Фінанси і кредит

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Соціальна робота

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Економіка підприємства

Розробка програмного забезпечення

36.    

Владимирова Наталія Володимирівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 19021-21 видане  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 26.02.2021р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/0378-21 видане Сумським державним університетом від 22.02.2021 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/1503-22 видане Сумським державним університетом від 27.09.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Харківський державний  педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди,1993

Учитель біології та хімії

Біологія та хімія

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Соціальна робота

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Розробка програмного забезпечення

37.    

Кравченко Ольга Олександрівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002523 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  30.06.2020р.;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 15308-20 видане  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 14.02.2020 р. Сертифікат СС 38282994/3606-22 виданий Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти від 23.11.2022 р.

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Полтавський інженерно-будівельний інститут,1990

Інженер-будівельник

Промислове та цивільне будівництво

Професійна освіта. Будівництво

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

38.    

Лобурцова  Олена Олегівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №02125527 /2022-14 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. Довженка від  16.12.2022 р.

Спеціаліст ІІ категорії

Чернігівський державний технологічний університет, 2013

Ніжинському державному педагогічному університеті імені М. Гоголя,2019

Спеціаліст із соціальної роботи

«Соціальна робота»

Соціальна робота

39.    

Дронік Володимир

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 17096-20 видане  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 02.10.2020 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 26111-23 видане  Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 22.12.2023 р.;

Спеціаліст ІІ категорії

Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка,2011

Вчитель фізичної культури і і валеології. Керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

40.    

Романенко Людмила Василівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №02071228/007417-23 видане Українською інженерно-педагогічною академією м. Харків від 18.03.2023 р. Реєстраційний номер 5055.

Спеціаліст

Київський ордена Леніна політехнічних інститут, 1987

Інженер-механік

«Устаткування і технологія зварювального виробництва»

Професійна освіта. Зварювання

41.    

Шевченко Павло Сергійович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 25357-23 видане Сумським обласним інститутом післядипломної освіти від 29.09.2023 р.

Спеціаліст

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2016

Правознавство, бакалавр з правознавства

Право

Соціальна робота

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Фінанси і кредит

Економіка підприємства

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Техніка та енергетика аграрного виробництва

42.    

Харченко Аліна Вікторівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 26105-23 видане Сумським обласним інститутом післядипломної освіти від 22.12.2023 р.

Спеціаліст

Чернігівський державний інститут економіки і управління,2013

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2021

Спеціаліст соціальної роботи

Магістр із середньої освіти. Вчитель біології та основ здоров’я. Вчитель природознавства

Соціальна робота

Соціальна робота

43.    

Логоша Людмила Григорівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 25870-23 видане Сумським інститутом післядипломної педагогічної освіти від 24.11.2023 р.

Спеціаліст

Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2009

Вчитель трудового навчання, основ інформатики, креслення і безпеки життєдіяльності

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

44.    

Будниченко Марина Юріївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/2747-23 видане Центром розвиту кадрового потенціалу СумДУ від 01.11.2023 р. Обліковий запис 16.01-2747/23

Спеціаліст

Сумський державний університет, 2009

Магістр з електронних приладів та пристроїв

Професійна освіта. Електротехніка

Техніка та енергетика аграрного виробництва

45.    

Єфремова Ірина Володимирівна

-           

Спеціаліст

Сумський державний університет, 2012

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2015

Бакалавр інформатики (фахівець з інформаційних технологій )

Вчитель технологій профільного навчання, креслення, безпеки життєдіяльності та інформатики

Розробка програмного забезпечення

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

46.    

Андрєєв

Вячеслав Андрійович

-           

Спеціаліст

Сумський державний університет, 2017

Сумський державний університет, 2018

Технічний фахівець-механік

Технології машинобудування

Професійна освіта. Транспорт

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

47.    

Прохоренко Анастасія Олександрівна

-           

Спеціаліст I категорії

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Вчитель математики

48.    

Бойко

Ірина Миколаївна

-           

Спеціаліст вищої категорії

Сумський державний педагогічний інститут імені Антона Семеновича Макаренка

Вчитель біології і хімії і звання вчителя середньої школи

49.    

Совгир Людмила Миколаївна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 11462-18 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 15.02.2019 р. Сертифікат №CC 00493706/004218-23 видане Національним університетом біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму від 24.03.2023 р. Реєстраційний номер 4218.

Сертифікат №CC 00493706/004582-23 видане Національним університетом біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму від 14.04.2023 р. Реєстраційний номер 4582.

Спеціаліст I категорії

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,2015

Міжрегіональною Академією управління персоналом,2008

Викладач університетів та вищих навчальних закладів

бухгалтер-аналітик

Педагогіка вищої школи

Облік і аудит

Фінанси і кредит

Економіка підприємства

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Техніка та енергетика аграрного виробництва

50.    

Попович Ольга Іванівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №2-20 видане Сумським національним аграрним університетом від 27.10.2020 р. реєстраційний номер 1288/2.

Спеціаліст I категорії

Сумський державний університет,2005

Економіст

Фінанси

Фінанси і кредит

Економіка підприємства

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

51.    

Олійник Сергій Миколайович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02139771 19007-21 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 26.02.2021 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289/1517-22 видане Сумським державним університетом від 27.09.2022р.

Спеціаліст вищої  категорії

Глухівський державний педагогічний інститут імені Сергєєва-Ценського, 2001

Магістр педагогічної освіти, викладач спеціальних дисциплін «Профіль механізація сільського господарського виробництва у вищих навчальних закладах»

«Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання»

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Професійна освіта. Транспорт

Техніка та енергетика аграрного виробництва

52.    

Сивець Марина Олександрівна

 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002584 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від  11.12.2020р.

Спеціаліст вищої категорії

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,2007

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,2004

Викладач психології. Практичний психолог

Соціальний педагог. Практичний психолог в закладах освіти

«Практична психологія»

"Соціальна педагогіка"

Соціальна робота

53.    

Вєтрова Ольга Дмитрівна

Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) №94/04 видана Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького від 27.05.2020 р.;

Сертифікат про підвищення кваліфікації виданий Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка від 29.09.2020 р. Реєстраційний номер 1723/20.;Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №0212510/001860-21 видане Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С. Макаренка від 09.07.2021 р. Реєстраційний номер №1040.

Спеціаліст вищої категорії, Кандидат педагогічних наук, диплом ДК №051199, дата видачі від 05.03.2019,

Атестаційна колегія, рішення від 05.03.2019, спеціальність Теорія і методика професійної освіти

Глухівський національний педагогічний університет, 2004

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2007

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2019

Соціальний педагог, практичний психолог у закладах освіти

Викладач вищих навчальних закладів

Кандидат педагогічних наук

«Соціальна педагогіка. Практична психологія»

«Педагогіка вищої школи»

Захистила дисертацію: Підготовка майбутніх соціальних педагогів до взаємодії сім’ї і школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного вік

Соціальна робота

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Розробка програмного забезпечення

54.    

Рябченко Микола Анатолійович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 25878-23 видане Сумським інститутом післядипломної педагогічної освіти від 24.11.2023 р.

Спеціаліст I категорії

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2008

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2004

Керівник навчального закладу

Вчитель математики, фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності

Управління навчальним закладом

Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Соціальна робота

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

55.    

Жмуд Надія Олександрівна

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 25865-23 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 24.11.2023 р.

Спеціаліст вищої категорії

Харківський державний університет ім. А. М. Горького

Історик. Викладач історії та суспільствознавства

Історія

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Електротехніка

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Фінанси і кредит

Техніка та енергетика аграрного виробництва

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Соціальна робота

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Економіка підприємства

Розробка програмного забезпечення

56.    

Петренко Вячеслав Михайлович

Посвідчення про перевірку знань №02/345/20 видане Сумським обласним спеціалізованим центром з охорони праці від 19.10.2020 р. Протокол №02/48/20; Посвідчення про перевірку знань №14/39/20 видане Сумським обласним спеціалізованим центром з охорони праці від 19.10.2020 р. Протокол №14/17/20.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 02125527/2022-10 видане Глухівським національним педагогічним університетом ім.

О. Довженка від 16.12.2022р.

Майстер виробничого навчання, 12 тарифний розряд

Глухівський національний педагогічний університет ім. С. М. Сергєєва Ценського

Вчитель трудового навчання і загальнотехнічних дисциплін

Загальнотехнічні дисципліни і праця

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Професійна освіта. Транспорт

57.    

Хижняк Микола Сергійович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02139771 11467-18 видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 15.02.2019 р.; Посвідчення про перевірку знань №14/42/20 видане Сумським обласним спеціалізованим центром з охорони праці від 19.10.2020 р. Протокол №14/17/20; Посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки №17002795 видане НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської області 10.02.2021 р. Реєстраційний номер №02.

Майстер виробничого навчання

Глухівський державний педагогічний університет

Інженер-педагог (механізація і гідромеліорація сільського господарства)

Професiйне навчання. Механізація і гідромеліорація сільського господарства

58.    

Гризун Володимир Іванович

Свідоцтво про стажування видане ТОВ НВО "Червоний Металіст" від 01.12.2020 р.

Майстер виробничого навчання, 12 тарифний розряд

Конотопський електромеханічний технікум Міністерства вугільної промисловості СРСР

Технік-технолог

Обробка металів різанням

59.    

Лобурцов Андрій Олександрович

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК – 35946459/002996-22 видане Національною академією педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти від 21.10.2022 р.

Майстер виробничого навчання, 13 тарифний розряд

Сумський державний університет

Електронік за фаховим спрямуванням електронні прилади та пристрої

Електроніка

Детальніше в цій категорії: Структура коледжу »