Заява

Завідувачу відділення

                                                               

ВСП «Конотопський індустріально-

педагогічний фаховий коледж Сум ДУ»

                                                                

                                                                                                     (ПІБ завідувача відділенням)

студента (ки)         курсу,               групи

спеціальності                                          

ОП/ОПП (спеціалізація)                         

                                                                   

                                                                   

                                   (ПІБ Студента)

 

 

ЗАЯВА

Прошу     включити    в    мій    індивідуальний   навчальний    план    на 20         /20        навчальний рік такі дисципліни вільного вибору:

 

1.                                                                                                                                                                                                                                     

2.                                                                                                                                                                                                                                     

3.                                                                                                                                                                                                                                     

4.                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

(дата)                                                                                                       (підпис)

 

 

Узгоджено:

 

Голова циклової комісії                                                            

                                                                (підпис)

Класний керівник                                                                      

                                                                   (підпис)

 

 

 Завантажити Заяву на вибіркові компоненти