П'ятниця, 30 листопада 2001 00:00

231 Соціальна робота

Спеціальність           231 Соціальна робота

Освітня програма    «Соціальна робота»

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр  з Соціальної роботи

Термін навчання: 2 роки 10 місяців

Фахівець із соціальної роботи може:

 • допомогти людині, яка звернулася по допомогу, (клієнту) зрозуміти причини своїх проблем та знайти шляхи їх подолання; надати клієнту психологічну, юридичну   та педагогічну консультацію, допомогти у розвитку його позитивних властивостей;
 • представляти інтереси клієнта та захищати його права;
 • організовувати та координувати роботу фахівців різних професій, спрямовану на допомогу клієнту.
 • проводити профорієнтацію, співбесіду та тестування при прийнятті на роботу;
 • розробляти і проводити соціологічні дослідження;
 • проводити роботу з профілактики негативних соціальних явищ, формування здорового способу життя, подолання згубних звичок та негативних особистісних рис;
 • розробляти програми діяльності соціальних служб та громадських організацій, спрямовані на подолання соціальних проблем (соціальні проекти), забезпечувати їх фінансування та координувати їх реалізацію;
 • проводити навчання, тренінги, ділові ігри для клієнтів та працівників своїх організацій;

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському державному  педагогічному університеті ім.А. С. Макаренка;
 • Глухівському національному  педагогічному університеті ім. О.П. Довженка ;
 • Чернігівському державному  інститут права, соціальних технологій та права;
 • Чернігівському державному інституті економіки і управління;

Спеціальність відкрита  в 2006 році.

На спеціальності навчається 73 студенти.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 25 чол.

Перелік компонентів освітньої програми

 

Код компо­нента

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ЄКТС

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Культурологія

1,5

ОК 2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

2

ОК 3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4,5

ОК 4

Основи правознавства

1,5

ОК 5

Історія України

1,5

ОК 6

Економічна теорія

2

ОК 7

Вища математика

3

ОК 8

Екологія

1,5

ОК 9

Інформатика та комп’ютерна техніка

3,5

Усього

21

Цикл фахової підготовки

ОК 10

Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном

3

ОК 11

Основи соціальної педагогіки

3

ОК 12

Цикл «Психологія»:

Загальна психологія

Соціальна психологія

Вікова психологія

7

ОК 13

Теорія соціальної роботи

7,0

ОК 14

Методика та технології соціальної роботи

8

ОК 15

Право соціального забезпечення

4,0

ОК 16

Цикл «Право»:

Цивільне та господарське право

Адміністративне право

Сімейне право

Трудове право

6

ОК 17

Організація і облік соціальних виплат

3

ОК 18

Соціальна робота з сім’ями й дітьми, жінками

4,5

ОК 19

Соціальна робота на виробництві

4,0

ОК 20

Основи валеології

2, 5

ОК 21

Основи медичних знань

1,5

ОК 22

Документальне забезпечення соціальної роботи

3

ОК 23

Охорона праці

1,5

ОК 24

Вступ до спеціальності

2

Усього

60

Практична підготовка

ОК 25

Навчальна практика

3

ОК 26

Виробнича практика

6

Усього

9

Атестація

ОК 27

Атестаційний екзамен з  дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

90

Вибіркові компоненти

Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.1

Фізичне виховання

6,0

ВБ.1.2

Філософія і соціологія

3,5

ВБ.1.3

Безпека життєдіяльності

1,5

Усього

11

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.1

Фізичне виховання

6,0

ВБ.2.2

Філософія і соціологія

3,5

ВБ.2.3

Політична економія

3

Усього

        12,5

 

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.4

Основи соціальної політики

3

ВБ.1.5

Місцеве самоврядування і соціальна робота

4

ВБ.1.6

Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями

3

ВБ.1.7

Соціальна робота з окремими категоріями клієнтів та організація благодійної діяльності

6

ВБ.1.8

Економіка соціальної роботи

3

Усього

19

 


Вибірковий  блок 2

ВБ.2.4

Організація бухгалтерського обліку в органах соціального захисту населення

3

ВБ.2.5

Методи соціальної роботи з групами ризику

1,5

ВБ.2.6

Місцеве самоврядування і соціальна робота

4

ВБ.2.7

Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями

3

ВБ.2.8

Соціальна робота з окремими категоріями клієнтів та організація благодійної діяльності

6

Усього

17,5

 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

         30

ЗАГАЛЬНИК ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120

Медіа