ПРОЗОРІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ

 

Основним Законом, яким керується в своїй діяльності ВСП "Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сум ДУ", є ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”.

Про прозорість та інформаційну відкритість закладу освіти  йдеться в статті 30 цього Закону. А саме:

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 

1 статут закладу освіти Положення про Відокремлений структурний підрозділ "Конотопський Індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету" 
2 ліцензії на провадження освітньої діяльності: Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у свері фахової передвищої освіти 
сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти Сертифікати про акредитацію спеціальностей 
 4 структура та органи управління закладу освіти Структура коледжу 
 5 кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами: Кадровий склад коледжу (згідно з ліцензійними вимогами) 
6 освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою Освітньо-професійні програми 
 7 ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ 
 8 мова (мови) освітнього процесу Мова освітнього процесу 
 9 наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)  
 10 матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) Матеріально-технічне забезпечення коледжу (згідно ліцензійних вимог) 
 11 наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Гуртожитки

 12 результати моніторингу якості освіти Внутрішній моніторинг якості освіти 
 13 річний звіт про діяльність закладу освіти Звіти 
 14 правила прийому до закладу освіти Правила прийому 
 15 умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами Умови доступності коледжу для навчання осіб з особливими потребами 
 16 розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Вартість навчання

Вартість навчання на 2022-2023 навчальний рік поновлених здобувачів освіти

 17 перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати Вартість проживання у гуртожитку, 

Банківські реквізити

 18 правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти  
 19 план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти Протидія булінгу
 20 порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти ПОРЯДОК подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в Конотопському індустріально-педагогічному фаховому коледжі 
 21 порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в Конотопському фндустріально-педагогічному фаховому коледжі та відповідальність осіб, причетних добулінгу (цькування) 
 22 інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства Публічна інформація