Матеріальна база

КАБІНЕТИ

Лекційні та практичні заняття сприяють розвитку інтересів студентів, формуванню навичок самостійного здобуття знань.

Детальніше...

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС

Стадіон, спортивна та тренажерна зали, діючі спортивні секції розвивають фізичну активність студентів, заохочують вести здоровий образ життя.

Детальніше...

АКТОВА ЗАЛА

Актова зала є центром громадського, творчого життя коледжу, призначена для проведення різних навчальних і творчих заходів.

Детальніше...

ЛАБОРАТОРІЇ

Застосування нових приладів та сучасних комп'ютерних технологій значно покращує засвоєння навчального матеріалу.

Детальніше...

БІБЛІОТЕКА

Загальний книжковий фонд бібліотеки складає 41455 примірників. Це навчальна література, наукова, технічна та спеціальна література.

Детальніше...

ЇДАЛЬНЯ

Студенти відділення «Професійної освіти» харчуються за кошти державного бюджету.  На сьогодні працює їдальня на 140 місць, буфет. 

Детальніше...

МАЙСТЕРНІ

Практичні навички здобуваються в майстернях, які осначені сучасним діагностичним обладнанням.

Детальніше...

ГУРТОЖИТКИ

Іногородні студенти під час навчання в коледжі забезпечуються житлом. Є куточки відпочинку, побутові кімнати, душові та пральня.

Детальніше...

Матеріально-технічне забезпечення коледжу (згідно ліцензійних вимог)

Коледж має на своєму балансі учбово-лабораторний та навчально-побутовий корпуси, де розміщені спортивна зала та їдальня, два гуртожитки на 360 місць кожний, майстерні, котельню, гаражі. Загальна площа, що  використовується, становить 20790,7 м. кв. Площа приміщень навчального призначення становить 5920м.кв. Загальна  площа на одну одиницю ліцензованого обсягу – 20,28м.кв. Навчальна площа на одну одиницю ліцензованого обсягу – 5,77м.кв.(при нормативних показниках ДБН В.2.2-3-97 -2,4 м.кв. на одного студента).

Для проведення занять задіяно 33 аудиторій (від 30 до 60 посадкових місць), 16 лабораторій, 4 класів  комп’ютерного навчання. 18аудиторій мають мультимедійне обладнання або плазмові телевізори, інші обладнані аудіовізуальною апаратурою та необхідними технічними засобами навчання, наприклад, проекторами різного типу, кодоскопами. Загальна кількість технічних засобів навчання у коледжі становить 101 одиницю.

 

Інформація про загальну площу приміщень коледжу, що використовуються у навчальному процесі

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями