“Успіх - це сума невеликих зусиль, що повторюються день за днем »

Роберт Кольєр

 

Метою практичної підготовки є: формування та всебічний розвиток особистості, забезпечення умов для самовизначення і самореалізації – головна мета галузі освіти. Підготовка висококваліфікованих фахівців є основним завданням закладів фахової перед вищої освіти. Одним з головних завдань практичного навчання в коледжі є формування професійних  навичок студентів.

 Завданнями практичної підготовки є:

  • поглиблення теоретичних знань;
  • формування у майбутніх фахівців умінь та навичок практичної діяльності;
  • набуття та розвиток професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час практичної роботи в реальних ринкових  виробничих умовах;
  • формування творчого дослідницького підходу до практичної  підготовки.

Організація практичної підготовки регламентується "Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. (із змінами, внесеними згідно із Наказом Міносвіти № 351 від 20.12.1994 р.) та положенням про проведення практики студентів у  ВСП «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж СумДу».

 

Реалізація практичного навчання в коледжі

Під час навчальної практики студенти ознайомлюються із особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні уміння і навички з навчальних дисциплін. Для проведення таких практик в коледжі обладнано 33 кабінети і 16 лабораторій та 7 навчально-виробничих майстерень, в повному обсязі використовується навчально-виробнича майстерня, проводяться екскурсії в сучасні промислові, ремонтно-обслуговуючі підприємства та заклади соціальної сфери регіону.

Виробнича практика студентів є завершальним етапом навчання та організована відповідно до діючих навчальних планів, робочих програм, календарно-тематичних планів. Вона, як правило, проходить на місцях майбутнього працевлаштування. Виробнича практика є однією з найважливіших форм підготовки молодих спеціалістів, а також загальним підсумком навчання та підготовки до державної атестації. Студенти проходять практику на підприємствах міста, області, та за кордоном, з якими укладено договори про співпрацю.