П'ятниця, 30 листопада 2001 09:02

Історія коледжу

Історія технікуму починалася в післявоєнні роки, коли зруйнована і збуджена завданнями на відродження держава відчула гостру потребу в кваліфікованих спеціалістах. Рішенням ЦККП(б)У і РНКУРСР від 26 вересня 1945 р. засновано Сумський технікум сільськогосподарського будівництва з розташуванням в м. Конотопі. Виконуючим обов’язки директора технікуму був призначений Пономаренко Ю.М. (1945-1947). 12 березня 1947 року на посаду директора технікуму був призначений Дряпак М.О.

3 червня 1947 р. за наказом Міністра вищої освіти УРСР від 16.05.1947 р. № 248 і наказом Відомства в справах сільського колгоспного господарства УРСР від 3.06.1947 р. № 251 Сумський технікум сільськогосподарського будівництва було перейменовано в Конотопський технікум сільського господарства. Його директором призначено Дряпака М.О. (1947-1976).

Перший випуск молодих спеціалістів техніків–будівельників відбувся у грудні 1949 року, а техніків–технологів – у 1950 році.

В 1953 р., у зв’язку з ліквідацією управління у справах сільського і колгоспного будівництва при Раді Міністрів УРСР, всі технікуми сільгоспбудівництва передали Міністерству сільського господарства УРСР із збереженням профілю. Через рік Конотопський технікум було передано міністерству міського і сільського будівництва СРСР. Наказом Міністра міського і сільського будівництва УРСР № 426 від 07.09.1955 р. Конотопський технікум сільськогосподарського будівництва перейменовано з 01.09.1955 р. в Конотопський будівельний технікум з основною спеціальністю “Промислове і цивільне будівництво” (ПЦБ).

В державі постійно проводилася реорганізація управління народним господарством і замість галузевих міністерств і відомств організовані Ради народного господарства. Технікум передається в відомство Харківського Раднаргоспу. Розпорядженням відділу кадрів і навчальних закладів Харківського Раднаргоспу № 07/2153 від 11.10.1957 р. філіал вечірнього технікуму при заводі “КЕМЗ” передається технікуму.

Постановою Ради народного господарства Харківського економічного адміністративного району № 290 від 04.09.1959 р. Конотопський будівельний технікум перейменовується в Конотопський індустріальний технікум. За проханням директора заводу “КЕМЗ” тов. Зайцева В.І. і головного інженера тов. Барзиловича профіль технікуму було змінено і введено такі нові спеціальності:

- “Виробництво апаратури автоматики і телемеханіки”;

- “Електроапаратобудівництво”;

- “Обробка металів різанням”;

- “Гірниче машинобудівництво” (враховуючи потреби міста, ця спеціальність була відкрита на вечірньому відділенні).

В 1965 р. згідно постанови Ради Міністрів СРСР від 17.12.1965 р. № 1089 Конотопський індустріальний технікум переданий до відомства Міністерства електротехнічної промисловості СРСР. Базовим підприємством технікуму став Київський завод реле і автоматики, а в 1967 р. – в Києві на базі заводу було відкрито філіал Конотопського індустріального технікуму.

Для забезпечення регіону інженерно-педагогічними кадрами та розширення мережі закладів професійно-технічної освіти наказом Ради Міністрів СРСР з профтехосвіти № 132/404 від 27.11.1970 р. технікум передано Держкомітету з профтехосвіти СРСР. Так розпочинається історія технікуму в системі педагогічної освіти держави.

Наказом Держкомітету з профтехосвіти від 28.04.1971 р. № 47 Конотопський індустріальний технікум перейменовується в Конотопський індустріально-педагогічний технікум Державного комітету Ради Міністрів СРСР по профтехосвіті. Основним завданням закладу стала підготовка майстрів виробничого навчання з нових спеціальностей:

* “Промислове і цивільне будівництво”;

* “Електроустаткування промислових підприємств та установок”;

* “Механізація сільського господарства”.

З 1976 р. по 1978 р. технікум очолював Рудаков О.М. В цей період в технікумі навчалися іноземні студенти з Монголії, Куби, Алжиру, В’єтнаму.

З 1979 р. по 1996 р. навчальний заклад очолював Калініченко В.Ф. Саме тоді оновлюється матеріально-технічна база; кабінети, лабораторії оснащуються сучасним обладнанням, технічними засобами, дидактичними матеріалами; авто-тракторний парк комплектується новою сучасною технікою. Розширюється сфера культурно-масової роботи: духовий оркестр, вокально-інструментальний ансамбль, гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності, спортивні секції. За досягнення і успіхи у підготовці фахівців у 1995 р. технікум було нагороджено почесною грамотою Міністерства освіти.

З 1996 р. по 2014 р. навчальний заклад очолював Бендерський Михайло Ананійович. Перебудова в державі, реформування в освіті вимагали наполегливої праці по ствердженню та розвитку навчального закладу. Директор технікуму і завуч Білик Л.Г. спрямовують діяльність педагогічного колективу враховуючи вимоги перебудови системи освіти. Як наслідок: розширюється спеціалізація “Професійного навчання” ліцензуються спеціальності:

* “Зварювальне виробництво” 1997 р.

* “Механізація сільського господарства” 2000 р.

* “Будівництво та експлуатація будівель і споруд” 2000 р.

відкриваються нові спеціальності:

* “Економіка підприємства” 1999 р.

* “Фінанси” 2000 р.

* “Програмування” 2005 р.

* “Соціальна робота” 2006 р.

* заочна форма навчання за спеціальністю “Механізація сільського господарства” (1999 р.).

У нових соціально-економічних умовах зростають вимоги до рівня культури й організації педагогічної праці майстра виробничого навчання, підвищується потреба підготовки спеціалістів з нових напрямків інтегрованих професій для роботи в професійно-технічних училищах. Виходячи з цих завдань, педагогічний колектив Конотопського індустріально-педагогічного технікуму, спрямовує свою діяльність на забезпечення високого рівня підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання, їх конкурентно спроможності, мобільності, творчої активності в умовах ринкової економіки.

У сучасних ринкових умовах ставляться високі вимоги до якості, регулярності та надійності транспортних зв’язків, безпеки перевезення пасажирів та вантажів, технічного обслуговування автомобілів. Зростає потреба в автосервісних підприємствах із сучасною діагностикою та висококваліфікованими спеціалістами.

Із цією метою в технікумі відкриваються нові сучасні спеціальності:

* “Професійна освіта. Комп’ютерні технології”, 2012р.

* “ Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів ”, 2012 р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 30 від 19.01.2004 року, 2.02.2004 Індустріально-педагогічний технікум реорганізовано в Індустріально-педагогічний технікум шляхом приєднання до Конотопського інституту Сумського державного університету.

Контингент студентів технікуму формується на основі базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти з числа учнів шкіл м. Конотоп та області; випускників ПТУ з 15 регіонів України.

Практичне навчання студентів ІПТ КІ Сум ДУ проходить на базових підприємствах міста та Конотопського району з якими укладені довгострокові договори на проходження практик. Випускники проходять практику на підприємствах куди направляються на роботу з метою адаптації до виробництва.

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету за більше, ніж 6,5 десятиліть свого існування пройшов складний і почесний шлях. Сьогодні це державний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який випускає спеціалістів за 10 спеціальностями та напрямками, головним завданням якого є підготовка, згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями малої спеціалізації для фахівців різних сфер промислового комплексу, сільського господарства та системи професійно-технічної освіти. Технікум став одним з провідних закладів з підготовки майстрів виробничого навчання.

За вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України, технікум нагороджується у 2009 році Дипломом «Флагмани освіти і науки України».

 Травень 2014 р. - директор Казимірчук Р.І.,

 2016 - 2019 рр.   - директор Майстренко Н.М.,  

З 2 вересня 2019 року -  технікум очолює Косенко Дмитро Сергійович.

Сьогодні перед колективом стоять непрості задачі, викликані істотними змінами в державі, а саме: прийнятий новий Закон України «Про вищу освіту», який спрямований на оптимізацію мережі державних вищих навчальних закладів. І ми маємо зайняти в ній достойне місце, зберігши та вдосконаливши наш педагогічний колектив. Технікум має працювати над підвищенням якості надання освітніх послуг шляхом упровадження у навчальний процес нових інформаційних, телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм та методів навчання згідно з інтеграцією до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і власних традицій.

Прочитано 9601 разів

Медіа