П'ятниця, 30 листопада 2001 00:00

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

молодший спеціаліст, технік-механік молодший спеціаліст, технік-механік

Спеціальність           141 Електроенергетика, електротехніка та    електромеханіка

Спеціалізація            Техніка та енергетика аграрного виробництва  

Освітня програма    Техніка та енергетика аграрного виробництва               

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр  з Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, спеціалізація Техніка та енергетика аграрного виробництва         

Термін навчання: 3роки 10 місяців

Сфера професійної діяльності:

  • механік ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу;
  • станції технічного обслуговування автомобілів,
  • на сільськогосподарських підприємствах на посадах завідувача ремонтною майстернею;
  • начальника виробничого підрозділу господарства;
  • завідувача машинним двором.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

  • Сумському державному університеті;
  • Сумському національному аграрному університеті;
  • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
  • Харківському державному університеті харчування та торгівлі;
  • Київський національний аграрний університет.

Спеціальність відкрита  в 1999 році.

На спеціальності навчається  67 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 50 чол.

Зміст підготовки фахівця

Цикл гуманітарної  підготовки: Історія України, Основи філософських знань, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Основи правознавства,  Економічна теорія, Соціологія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Фізичне виховання;

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки: Вища математика,  Основи екології, Безпека життєдіяльності, Основи теплотехніки і гідравліки, Взаємозамінність стандартизація і технічні вимірювання, Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів, Загальна електротехніка з основами автоматики, Технічна механіка;

Цикл професійної та практичної підготовки: Основи агрономії, Основи тваринництва, Трактори і автомобілі, Паливо-мастильні та експлуатаційні матеріали, Сільськогосподарські машини, Машини і обладнання для тваринництва, Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції, Електрообладнання та засоби автоматизації с-г техніки, Основи охорони праці, Комп’ютери та комп’ютерні технології, Експлуатація машин та обладнання, Ремонт машин та обладнання, Технічний сервіс в АПК, Правила дорожнього руху, Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху, Економіка сільського господарства, Основи технічної творчості ;

Вибіркові навчальні дисципліни: Технічне обслуговування та діагностування машин, Обладнання ремонтних і сервісних підприємствЮ Економіка ремонтного виробництва, Фізика, Основи агробізнесу і підприємництва, Основи бухгалтерського обліку.

Практичне навчання: Навчальні практики зі спеціальних дисциплін, Технологічна практика на підприємствах міста та району, Передвипускна практика на виробництві.

Державна атестація: захист дипломного проекту.