СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення

Цикл загальної підготовки

Історія України   

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Культурологія

Економічна теорія

Основи правознавства

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Екологія   

Фізика (електрика)

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Математичний аналіз

Теорія ймовірності та математична статистика

Дискретна математика        

Цикл фахової підготовки

Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибірковий  блок 1

Фізичне виховання

Соціологія

Диференціальні рівняння

Безпека життєдіяльності

 

Вибірковий  блок 2

Фізичне виховання

Філософія та релігієзнавство

Політична економія

Диференціальні рівняння

Чисельні методи

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Вибірковий блок 1

Людино-машинний інтерфейс

Програмування мовою ассемблера

Вступ до спеціальності

Інженерна та комп’ютерна графіка

Розробка веб-застосувань

Офісне програмування

Функціональне програмування

Проектний практикум

Основи електротехніки і електроніки

 

Вибірковий  блок 2

Людино-машинний інтерфейс

Офісне програмування

Функціональне програмування

Проектний практикум

Веб-дизайн

Розробка веб-застосувань

Крос-платформне програмування

Безпека програм та даних