Рекомендації педагогам щодо психологічного підходу у роботі з обдарованими студентами

Рекомендації педагогам щодо психологічного підходу у роботі з

обдарованими студентами.

 

Обдарованість — високий рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей, що є передумовою творчих досягнень.

Талант (гр. talanton —- вага, міра, рівень здібностей) — поєднання високо-розвинутих спеціальних здібностей, яке дає людині змогу створювати такі продукти діяльності, що виділяються своєю новизною, досконалістю і мають високу суспільну значущість.

Геніальність (лат. genialis— властивий генієві, плідний) — найвищий ступінь розвитку здібностей, що виявляється у творчій діяльності, результати якої мають історичне значення.

 

 1. Викладач не  повинен  повсякчас  розхвалювати  кращого  студента.  Не  слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими студентами. 
 2. Викладачу не варто  приділяти  багато  уваги  навчанню  з  елементами

змагання. Обдарований студент буде частіше від інших переможцем, що може викликати неприязнь до нього. 

 1. Викладач не  повинен  робити  з  обдарованого  студента  "вундеркінда”.

Недоречне  випинання  винятковості  породжує  найчастіше  роздратованість,

ревнощі  друзів,  одногрупників.  Інша  крайність  –  зловмисне  прилюдне

приниження  унікальних  можливостей  і  навіть  сарказм  з  боку  викладача  – звичайно, недопустимі. 

 1. Викладачу треба  пам’ятати,  що  в  більшості  випадків  обдаровані студенти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.

 

Якості, якими має володіти викладач  для роботи з обдарованою молоддю.

 

 1. Бути доброзичливим і чуйним.
 2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні

потреби та інтереси. 

 1. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.
 2. Мати широке коло інтересів.
 3. Бути готовим  до  виконання  різноманітних  обов’язків,  пов’язаних  з

навчанням обдарованих дітей.

 1. Мати педагогічну і спеціальну освіту.
 2. Мати живий та активний характер.
 3. Володіти почуттям гумору.
 4. Виявляти гнучкість,  бути  готовим  до  перегляду  свої  поглядів  і  до

постійного самовдосконалення. 

 1. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.
 2. Бути цілеспрямованим і наполегливим.
 3. Володіти емоційною стабільністю.
 4. Уміти переконувати.
 5. Мати схильність до самоаналізу.