Карта психолого-педагогічних спостережень за обдарованими дітьми

Індустріально - педагогічний технікум Конотопського інституту СумДУ

КАРТА ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖИНЬ ЗА

ОБДАРОВАНОЮ ДИТИНОЮ

 1. ПІБ студента__________________________________________________
 2. Група_______________ навчальний рік___________________________
 3. Особистісні якості: гуманізм; почуття обов'язку, справедливості, гумору;

чесність,   винахідливість;   ініціативність; підприємливість; здатність до самоаналізу; самокритичність, критичність; вміння співчувати, враховувати інтереси інших.

 1. Інтелектуальні якості:

- здатність відслідковувати причинно - наслідкові зв'язки, робити
висновки, займатися одночасно декількома справами, розвивати власні

фантазії;

 • вміння класифікувати та категорувати інформацію та свій досвід, активно пізнавати світ;
 • наявність розвиненої пам'яті, абстрактного мислення, великого словникового запасу; бажання та задоволення від виконання складних завдань;
 • яскраво вираженні пізнавальні здібності, творча активність.
 1. Вольові якості:
 • дотримання моральних принципів та правил етики;
 • вміння враховувати і поважати інтереси інших, задовольняти власні творчі інтереси
 1. Здоров'я:
 • готовність до нервових перевантажень;
 • вміння переключатися від роботи до відпочинку;
 • здатність до саморегуляції.

Примітка:   за результати спостережень віднести дитину до однієї із 4 груп різних видів розвитку інтелекту і креативності (творчих здібностей).

Діти з високим рівнем інтелекту і креативності

Вони впевнені у своїх здібностях, мають адекватний рівень самооцінки; їм притаманні внутрішня свобода і високий самоконтроль. При цьому такі діти здаються маленькими, але, якщо цього вимагає ситуація, ведуть себе по-дорослому. Виявляють інтерес до всього нового і незвичайного, характеризуються великою ініціативністю, але, разом з тим, успішно пристосовуються до вимог соціального оточення, зберігаючи внутрішню незалежність думок і дій.

 

Діти з високим рівнем інтелекту і низьким рівнем креативності

їх вирізняє прагнення до навчальних успіхів, які виражаються у вигляді відмінної оцінки. Вони надзвичайно важко сприймають невдачу, замість надії на успіх у них, швидше, переважає страх перед невдачею. Ці діти не люблять ризику, не люблять висловлювати публічно свої думки. Вони стримані, замкнуті і дистанціюють від своїх одногрупників. У них дуже мало близьких друзів. Вони не люблять бути залишеними самі на себе ї страждають без зовнішньої адекватної оцінки своїх вчинків, результатів навчання чи діяльності.

Діти з низьким рівнем інтелекту і високим рівнем креатин ості

Ці діти часто потрапляють в розряд „ізгоїв". Вони важко пристосовуються до навчальних вимог, часто мають захоплення за межами навчальних закладів (хобі, гуртки та ін.), дотримують можливість виявити свої творчі здібності. Вони найбільш тривожні, страждають від невіри в себе. Вчителі часто характеризують їх як тупих, неуважних, оскільки вони з небажанням виконують рутинні завдання і не можуть зосередитися.

Діти з низьким рівнем інтелекту і креативності

Такі діти, як правило, зовнішньо добре адаптуються, тримаються в „серединках" і задоволені своїм становищем. Вони мають адекватну самооцінку, низький рівень предметних здібностей компенсується розвитком соціального інтелекту, товариськістю, пасивністю у навчанні.

Результати дослідження показують, що під час роботи з дітьми важливо розвивати не лише інтелект, але й творчі здібності, і, навпаки, під час розвитку творчих здібностей не слід забувати про інтелект.

Умови для оптимального розвитку творчих здібностей дитини:

1) умови фізичні, тобто наявність матеріалів для творчості і можливості в
будь - яку хвилину діяти з ними;

2) умови соціально - економічні, за яких дитина має відчуття зовнішньої
безпеки, тобто знає, що її творчі вияви не отримують негативної оцінки
з боку дорослих;

3) психологічні умови, зміст яких полягає в тому, що у дитини формується;
відчуття внутрішньої безпеки, розкутості і свободи за рахунок
підтримки дорослими її творчих починань.