ОСВІТНІЙ МАРАФОН ПРАКТИК "ВИКЛАДАННЯ ВАРІАТИВНОГО МОДУЛЮ "ЧИРЛІДИНГ"

3 червня 2022р. в онлайн режимі відбувся освітній марафон практик "Викладання варіативного модулю "Чирлідинг" на уроках ФК", в якому взяли участь викладачі ФВ Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу Сум ДУ.
Організаторами марафон практику стали Міністерство освіти і науки України, ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти",
Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України, ГО "ЮкрейнЕктів", федерація чирлідингу та чирспорту України.
Зустріч провели сертифіковані тренери компанії Інтерспортсервіс, ГО "ЮкрейнЕктів", викладачі ЗВО, науковці освітньої галузі "Фізична культура".
Обов'язково набуті знання будемо використовувати на практичних заняттях зі студентами!
Кожна така участь у марафон практикумах дає змогу викладачам ФВ коледжу отримувати сертифікати про підвищення кваліфікації на 3 години/0,1 ЄКТС.