Умовні позначення

Затверджую 
Директор ІПТ КІ СумДУ
Н.М.Майстренко
Умовні   позначення
УМ Українська мова
УЛ Українська література
ЗЛ Зарубіжна література
ВІ Всесвітня історія
ІОТ Інформатика
ФК Фізична культура
ЗВ Захист Вітчизни
ІУ Історія України
БК Будівельні конструкції
МіС Метрологія і стандартизація
ФВ Фізичне виховання
ВМ  Вища математика
ІКГ Інженерна і комп"ютерна графіка
ТМ Технічна механіка
БМЗ Будівельне матеріалознавство
ВдоС Вступ до спеціальності
ЛіС Людина і світ
ІКТ Інформатика і комп"ютерна техніка
ЕОЕ Електротехніка з основами електроніки
КЕТМ Конструкційні та електротехнічні матеріали
ЕВ Електричні вимірювання
АТЗ Автомобілі і транспортні засоби
МСТВ Метрологія, стандартизація і технічні вимірювання
МТКМ Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів
ЗЕОА Загальна електротехніка з основами електроніки
ОТГ Основи теплотехніки і гідравліки
ОА Основи агрономії
ОТ Основи тваринництва
МЗОТО Матеріалознавство з основами термічної обробки
ПЕ Політична економія
ЕП Економіка підприємства
ФП Фінанси підприємства
ПС Податкова система
ГріКР Гроші і кредит
ЕТ Економічна теорія
ЛААГ Лінійна алгебра і аналітична геометрія
МА Математичний аналіз
ОФЗ Основи філософських знань
КЛ Культурологія
ТСР Теорія соціальної роботи
БЖД Безпека життєдіяльності
АК Архітектура комп"ютера
МБК Машинобудівне креслення
ОМПН Організація і методика професійного навчання
ОМВР Організація і методика виховної роботи
ТОБВ Технологія і організація будівельного виробництва
БМ Будівельна механіка
ОРБК Основи розрахунку будівельних конструкцій
ЕТБ Електротехніка в будівництві
БТ Будівельна механіка
ОКТ Основи комп"ютерних технологій
ООП Основи охорони праці
ЕМА Електричні машини і автомати
ЕРЕУЗА Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматики
АТПСАК Автоматизація технологічних процесів та систем автоматичного керування 
ЕППЦС Електропостачання підприємств і цивільних споруд
ТРЕТЗ технологія ремонту та експлуатації технічних засобів
ТіА Трактори і автомобілі
СГМ Сільськогосподарські машини
ПДР Правила дорожнього руху
ОКАфБДР Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху
ТОЗП Теоретичні основи зварювання плавленням
ОЕЗП Обладнання електричного зварювання плавленням
ТУ Технологічне устаткування
ВЗК Виготовлення зварних конструкцій
ТУКЗ Технологія та устаткування контактного зварювання
ПОДП Планування і організація діяльності підприємства
ФО Фінансовий облік
ІСТП Інформаційні системи і технології на підприємстві
ЕНП Економіка і нормування праці
РЕ Регіональна економіка
БО Банківські операції
КС Казначейська справа
БС Бюджетна система
БОЗКБ Бухгалтерський облік і звітність комерційних банків
СП Страхові послуги
ІСТФКУ Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установ.
ТЙМС Теорія ймовірності і математична статистика
ДМ Дискретна математика
ЧМ Чисельні методи
ОПАМ Основи програмування алгоритмічні мови
О-ОП Об"єктно-орієнтоване програмування
АСД Алгоритми та структури даних
ОС Операційні системи
БД Бази даних
ОСП Основи соціальної педагогіки
МТСР Методика і технології соціальної роботи
ПСЗ Право соціального забезпечення
ЕСР Економіка соціальної роботи
ЦГП Цивільне і господарське право
МССР Місцеве самоврядування і соціальна робота
М-СПЛФО Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями
ОБД Основи благодійної діяльності
МРГР Методи роботи з групами ризику
КСМ Комп"ютерні системи і мережі
ПП Периферійні пристрої
ОфП Офісне програмування
ОПУД Основи підприємництва і управлінської діяльності
ОСАП Основи систем автоматизованого проектування
ТЕБС Технічна експертиза будівель і споруд
ООН Основи оцінки нерухомості
МОТ Механізми і обладнання для тваринництва
ККТ Комп"ютери і комп"ютерні технології
ЕМО Експлуатація машин і обладнання
РМО Ремонт машин і обладнання
ТСАПК Тех.сервіс в агропромисловому комплексі
ЕСГ Економіка сільського господарства
ТОДМ Технічний огляд і діагностика машин
ОРСП Обладнання ремонтних та сервісних підприємств
ЕРВ Економіка рільницького виробництва
ІЗВП Інструментальні засоби візуального програмування
Л-МІ Людино-машинний інтерфейс
ОПІ Основи програмної інженерії
ОКМ Організація комп"ютерних мереж
КПЗ Клмп"ютерне і програмне забезпечення
ПМА Програмування мовою ассемблера
ОТ Обчислювальна техніка
ОТРА Основи технології ремонту автомобілів
АП Автомобільні перевезення
ОПРП Організація і планування роботи підприємства
ОММ Основи маркетингу і менеджменту
ОПСС Основи податкової системи і страхової справи
ОБДТСТ Особливості будови, діагностування технічного стану і технічні обслуговування сучасних автомобілів