ВІДОМОСТІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Image
Image

Сертифікат про акредитацію спеціальності 01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (Будівництво)

Сертифікат про акредитацію спеціальності 01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (Транспорт)

Сертифікат про акредитацію спеціальності 01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (Зварювання)

Сертифікат про акредитацію спеціальності 01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

Сертифікат про акредитацію спеціальності 01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта Комп'ютерні технології

Сертифікат про акредитацію спеціальності 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Сертифікат про акредитацію спеціальності 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Сертифікат про акредитацію спеціальності 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію спеціальності 19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія

Сертифікат про акредитацію спеціальності 27 Транспорт 271 Автомобільний транспорт

Сертифікат про акредитацію спеціальності /напрямок 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікат про акредитацію. Освітньо-професійна програма 121 Розробка програмного забезпечення

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Спеціальність 015 Професійна освіта. Зварювання

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Спеціальність 015 Професійна освіта. Комп'ютерні технології

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Спеціальність 015 Професійна освіта. Будівництво

Контингент студентів
ВСП «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сум ДУ»
на 01.10.2022 р. за денною формою навчання

 

Галузь знань

Спеціальність

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Бюджет

Контракт

Разом

бюдж.

контр.

бюдж.

контр.

бюдж.

контр.

бюдж.

контр.

01 Освіта

 

015.31  Професійна освіта. Будівництво

-

-

27

1

23

3

-

-

50

4

54

015.33  Професійна освіта Енергетика, електротехніка та електромеханіка

-

-

10

3

13

5

-

-

23

8

31

015.38  Професійна освіта Транспорт

-

-

26

2

29

1

-

-

55

3

58

015.31  Професійна освіта Зварювання

-

-

18

5

26

4

-

-

44

9

53

015.39  Професійна освіта Цифрові технології

-

-

24

-

25

-

-

-

49

-

49

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

10

-

16

3

13

3

5

1

44

7

51

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

18

5

17

6

21

-

13

-

69

11

80

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10

-

17

2

11

3

-

-

38

5

43

072 Фінанси, банківська справа та страхування

8

1

13

3

10

6

-

-

31

10

41

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

24

4

23

6

20

3

18

-

85

13

98

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

12

-

12

7

13

4

-

-

37

11

48

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

21

5

22

5

20

9

19

1

82

20

102

 

ВСЬОГО

103

15

225

43

224

41

55

2

607

101

708

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ