П'ятниця, 30 листопада 2001 00:00

Хоменко Галина Вікторівна

Спеціаліст I категорії, працює В ІПТ КІ Сум ДУ з 2010 року.

Аспірантка кафедри методики викладання української мови та літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

Тема дисертаційного дослідження: «Методика вивчення літературних творів українського постмодернізму на факультативних заняттях у класах гуманітарного профілю старшої школи».

Підготовка студентів-призерів конкурсів:

Євтушенко Тетяна – призер ІІ етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2015 рік)

КОНФЕРЕНЦІЇ

Особиста присутність

2016-2017 н. р.

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «П’яті Бугайківські читання», 29-30 вересня, м. Ніжин.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка: традиції та інновації», Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 р.
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика», Суми, 28 лютого 2017 р.
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературної освіти в середній та вищій школі», Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 6-7 квітня 2017 р.
 5. Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів Конотопського інституту Сум ДУ, 18 травня 2017 р.

2017-2018 н. р.

 1. Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій», 24-25 листопада 2017, Дніпро.
 2. VII Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові  читання – 2017. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук», 4-6 грудня 2017р.,  Глухів.
 3. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», 30-31 березня 2018 р.,  Дніпро.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Четверті Арватівські читання», 18-19 квітня 2018 р., Ніжин.
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної майстерності педагога», 26-27 квітня 2018 р., Тернопіль.
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Григорій Ващенко як один з фундаторів української школи й освіти», 18-19 травня 2018 р., Умань.

2018 -2019 н. р.

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Шості Бугайківські читання», 27–28 вересня 2018 р., Ніжин.
 2. Четверта Міжнародна науково-практичній конференції « Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи», 11-12 жовтня 2018 р., Умань
 3. ІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція науковців, педагогів та студентів «Підготовка сучасного педагога через призму  ідей Василя Сухомлинського» (з нагоди 100-річчя з дня народження В.Сухомлинського), 28 листопада 2018 р., Умань.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «VІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання», 21 листопада 2018 р., Київ.
 5. V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»,  06 грудня 2018 р., м. Суми.
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті Нової української школи», 15-16 лютого 2019 р., смт. Ріпки Чернігівська області.

Керівництво науковою роботою студентів

2017-2018

 1. VII Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові  читання – 2017. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук», 4-6 грудня 2017р.,  Глухів.

Студенти: Василець Є. та Сидоренко А. 611 група

 1. Регіональна конференція «Студентська наука – погляд у майбутнє», 13-15 березня 2018р., Маріуполь.

Студенти: Ярохно Д., Шейко В. 711 група

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Григорій Ващенко як один з фундаторів української школи й освіти», 18-19 травня 2018 р., Умань.

Студенти: Василець Є. та Сидоренко А. (611 група), Колчин Є. 711 група

 1. Науково-методична конференція викладачів, співробітників та студентів Конотопського інституту СумДУ, 31 травня 2018 року,  Конотопському інституті СумДУ.

Студенти: Василець Є. та Сидоренко А. 611 група.

2018-2019

ІV Міжнародна молодіжна науково-практична інтернет-конференція «Наука і молодь в ХХІ сторіччі», яка відбуласяся у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 30 листопада 2018 року.

Студенти: Колчин Євген (721 група), Олійник Юрій (721група).

Публікації

Статті

 1. Літературна освіта у вимірах постмодернізму//Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя – Психолого-педагогічні науки. 2016. - №4, - с. 46-49.
 2. Реалізація принципу систематичності у шкільному вивченні літератури українського постмодернізму // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 59. С. 173-180. (Google Scholar, Index Copernicus).
 3. Українська постмодерна література: світоглядно-стильові домінанти // Український педагогічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 118-124. (CrossRef, Google Scholar, Index Copernicus, Research Bible, Citefactor, РІНЦ).

Тези

 1. Актуальні проблеми вивчення творів українського постмодернізму // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій»/ Дніпро : СПД «Охотнік», 2017 . –с. 205-206.
 2. Особливості вивчення літератури постмодернізму у школі// Глухівські читання – 2017. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук Матеріали VII Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів – Суми : Вінниченко М. Д., 2017. – Ч. 2. – с. 111- 112.
 3. Вивчення постмодерної літератури на факультативних заняттях// «Педагогіка: традиції та інновації» Матеріали  ІІ Міжнародна науково-практична конференція - Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2 – с. 108-112.
 4. Українська постмодерна література в іменах //«Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції / Дніпро : СПД «Охотнік», 2018. – с.242-243.
 5. Загальнодидактичні принципи вивчення літератури постмодернізму// Розвиток професійної майстерності педагога: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції – Тернопіль : СМП «Тайп», 2018, с. 343-345.

Методичні розробки

2017-2018 н. р.

 «Інформаційні технології у навчанні мови та літератури»

 

Курси підвищення кваліфікацій, навчальні семінари тощо

Вебінари

 1. «Політ думок на крилах душі і мотив польоту у творчості письменників від античності до сучасності» (2 акад год) 6 березня 2018 р. (Журнал «Зарубіжна література в школах України»).

 1. «Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за допомогою Інтернет сервісів» (2 акад год) 25. 03. 2018р. («Освітній проект «На урок»).

 1. «Стратегії вивчення сучасної зарубіжної літератури 5-9 класи» (за новою програмою)», (3 акад год) 3 травня 2018 р. (Журнал «Зарубіжна література в школах України»).

 1. «5 наукових, 5 методичних і 5 практичних секретів вивчення творів постмодернізму в школі», (3 акад год) 13 березня 2019 р. (Журнал «Зарубіжна література в школах України»).

 

 1. «наочність на уроках зарубіжної літератури як засіб підвищення предметної компетентності учнів» (2 акад год) 15 березня 2015 р. (ВГ «Основа».

 

edCamp

 

8 грудня 2017

Магістральний міні-EdCamp Chernigiv

Тема: Від крейди до ІТ: креативне вчительство Нової української школи (8 акад год)

23 лютого 2018

Афілійований міні-EdCamp Sumy State University

Тема: Школа для життя: біоетичні виміри (8 акад год)

26 лютого 2019

Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів аліфійований міні-EdCamp KYIV

Тема: «Взаємодія культур у школі» (8 годин)

Педагогічний фестиваль ІNNOVATIVE TEACHERS’ DAYS Київ 19-20 червня 2018 р.

ІІ Фестиваль освітнього лідерства «CLEVER» «Освіта - спадок майбутнього» (Київський університет імені Бориса Грінченка)

 

Навчальні курси від ГС «Освіторія»

 

«Креативні педагогічні стратегії» (автор курсу: Юрій Гайдученко), 25 листопада 2017 р.

«Література для покоління Z» (автор курсу Ігор Хворостяний)