ВІДОМОСТІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Image
Image

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Професійна освіта. Будівництво

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Професійна освіта. Зварювання

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Професійна освіта. Комп'ютерні технології

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Професійна освіта. Транспорт

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Професійна освіта. Електротехніка

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Економіка підприємства

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Розробка програмного забезпечення

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Техніка та енергетика аграрного виробництва

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти. Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію. Галузь знань та спеціальність/напрям - 01 Освіта/Педагогіка - 015. Професійна освіта (Будівництво)

Сертифікат про акредитацію. Галузь знань та спеціальність/напрям - 01 Освіта/Педагогіка - 015. Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

Сертифікат про акредитацію. Галузь знань та спеціальність/напрям - 01 Освіта/Педагогіка - 015. Професійна освіта (Зварювання)

Сертифікат про акредитацію. Cпеціальність 015. Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

Сертифікат про акредитацію. Галузь знань та спеціальність/напрям - 01 Освіта/Педагогіка - 015. Професійна освіта (Транспорт)

Сертифікат про акредитацію. Галузь знань та спеціальність/напрям - 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Сертифікат про акредитацію. Галузь знань та спеціальність/напрям - 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Сертифікат про акредитацію. Cпеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Сертифікат про акредитацію. Галузь знань та спеціальність/напрям - 014 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікат про акредитацію. Галузь знань та спеціальність/напрям - 19 Архітектура і будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія

Сертифікат про акредитацію. Галузь знань та спеціальність/напрям - 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

Контингент студентів
ВСП «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сум ДУ»
на 01.10.2022 р. за денною формою навчання

 

Галузь знань

Спеціальність

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Бюджет

Контракт

Разом

бюдж.

контр.

бюдж.

контр.

бюдж.

контр.

бюдж.

контр.

01 Освіта

 

015.31  Професійна освіта. Будівництво

-

-

27

1

23

3

-

-

50

4

54

015.33  Професійна освіта Енергетика, електротехніка та електромеханіка

-

-

10

3

13

5

-

-

23

8

31

015.38  Професійна освіта Транспорт

-

-

26

2

29

1

-

-

55

3

58

015.31  Професійна освіта Зварювання

-

-

18

5

26

4

-

-

44

9

53

015.39  Професійна освіта Цифрові технології

-

-

24

-

25

-

-

-

49

-

49

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

10

-

16

3

13

3

5

1

44

7

51

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

18

5

17

6

21

-

13

-

69

11

80

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10

-

17

2

11

3

-

-

38

5

43

072 Фінанси, банківська справа та страхування

8

1

13

3

10

6

-

-

31

10

41

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

24

4

23

6

20

3

18

-

85

13

98

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

12

-

12

7

13

4

-

-

37

11

48

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

21

5

22

5

20

9

19

1

82

20

102

 

ВСЬОГО

103

15

225

43

224

41

55

2

607

101

708

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ