П'ятниця, 30 листопада 2001 00:00

072 Фінанси, банківська справа та страхування

молодший спеціаліст, фінансист молодший спеціаліст, фінансист

Спеціальність           072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма    Фінанси і кредит

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з Фінансів і кредиту

Термін  навчання:   2 роки 10 місяців

Сфера професійної діяльності:

 • Брокер та дилер цінних паперів;
 • Страховий агент;
 • Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • Кредитний інспектор;
 • Інспектор обмінного пункту;
 • Бухгалтер;
 • Касир – експерт;
 • Інспектор – ревізор;
 • Інспектор митний;
 • Інспектор цін.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському державному університеті;
 • Сумському національному аграрному університеті;
 • Харківському державному університеті харчування та торгівлі;
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту ь. Київ
 • Чернігівський державний інститут економіки і управління;
 • Київський економіко-технологічний університет транспорту.

Спеціальність відкрита  в 2000 році.

На спеціальності навчається  37 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 25 чол.

Перелік компонентів освітньої програми

 

Код компо­нента

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ЄКТС

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Іноземна мова  (за професійним спрямуванням)

6,0

ОК 2

Правознавство

1,5

ОК 3

Історія України

1,5

ОК 4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1,5

ОК 5

Культурологія

2,0

ОК 6

Політична економія

4,0

ОК 7

Вища математика

5,0

ОК 8

Інформатика і комп’ютерна техніка

4,0

ОК 9

Екологія

2,0

Усього

27,5

Цикл фахової підготовки

ОК 10

Економіка підприємства

3,5

ОК 11

Фінанси підприємства

1,5

ОК 12

Бухгалтерський облік

3,0

ОК 13

Статистика

2,0

ОК 14

Податкова система

4,5

ОК 15

Банківські операції

6

ОК 16

Фінанси

5

ОК 17

Гроші та кредит

2

ОК 18

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках

6

ОК 19

Бюджетна система

4

ОК 20

Казначейська справа

4

ОК 21

Охорона праці

1,5

ОК 22

Регіональна економіка

3

ОК 23

Вступ до спеціальності

1,5

Усього

47,5

Практична підготовка

ОК 24

Навчальна практика

3,0

ОК 25

Виробнича практика

6,0

ОК 26

Передвипускна  практика

6,0

Усього

15

Атестація

ОК 27

Атестаційний екзамен з  дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

90

Вибіркові компоненти

Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.1

Фізичне виховання

6,0

ВБ.1.2

Філософія і соціологія

3,5

ВБ.1.3

Безпека життєдіяльносиі

2,0

Усього

11,5

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.1

Фізичне виховання

6,0

ВБ.2.2

Філософія і соціологія

3,5

ВБ.2.3

Економічна теорія

3

Усього

        12,5

 

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.4

Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

5,5

ВБ.1.5

Страхові послуги

5,0

ВБ.1.6

Контроль і ревізія

3,5

ВБ.1.7

Менеджмент

4,5

Усього

18,5

 


Вибірковий  блок 2

ВБ.2.4

Економічний аналіз

4,0

ВБ.2.5

Біржова діяльність

3

ВБ.2.6

Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

5,5

ВБ.2.7

Страхові послуги

5,0

Усього

17,5

 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

         30

ЗАГАЛЬНИК ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120

Медіа