Положення про відділення денної форми навчання ІПТ КІ СумДУ