Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Індустріально-педагогічний технікум

Конотопського інституту Сумського державного університету

Введено в дію наказом директора

                                                                                      № ____ від «____»________20___ р.

Правила

внутрішнього розпорядку в гуртожитку

Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту

Сумського державного університету

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку Індустріально-педагогічного технікуму КІ СумДУ (далі – Правила) встановлюють єдиний внутрішній розпорядок функціонування гуртожитку Технікуму, визначають права, обов’язки та відповідальність осіб, поселених до гуртожитків (далі – Мешканці).

1.2. Текст цих Правил повинен бути у вільному доступі для Мешканців та персоналу гуртожитків.

1.3. Відповідно до ст. 63 Закону України «Про вищу освіту» особи, які навчаються в вищому навчальному закладі, зобов’язані дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку; виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями Технікуму.

1.4. Ці Правила є обов’язковими для виконання Мешканцями, обслуговуючим персоналом гуртожитків незалежно від форми їх взаємовідносин з Технікумом.

1.5. Знання та чітке дотримання Правил дозволяє повною мірою реалізувати питання подальшого покращення дисципліни, правопорядку, виховання, організації дозвілля, вирішення соціально-побутових питань та дотримання моральних норм серед Мешканців гуртожитків.

1.6. Правила є нормативним документом локальної дії, в разі необхідності механізми реалізації окремих пунктів регулюються наказами та розпорядженнями директора Технікуму.

1.7. Основними нормативними документами, що регулюють діяльність гуртожитку є законодавчі акти України, нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України, Положення про ІПТ КІ СумДУ, Положення про студентський гуртожиток Індустріально-педагогічного технікуму КІ СумДУ.

 

2.Режим роботи гуртожитку

 

2.1. Гуртожиток Технікуму працює цілодобово.

2.2. Вхід Мешканцям до гуртожитків дозволяється лише при наявності перепустки, виданої завідувачем гуртожитку на час проживання. Після закінчення проживання/навчання Мешканець повинен здати перепустку завідувачу гуртожитку.

2.3. Вхід до гуртожитку дозволяється:

- мешканцям гуртожитку за перепустками вільно цілодобово;

2.4. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 09:00 до 19:00.

При вході до гуртожитку відвідувач предʼявляє й залишає черговій документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Мешканець, який проживає в гуртожитку, зобовʼязаний особисто зустріти відвідувача на вході, залишити перепустку черговій гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку, про що чергова робить відповідну помітку у книзі відвідувачів.

2.5. Відвідування гуртожитку гостями дозволяється за умови, якщо таке відвідування не порушує прав інших Мешканців.

2.6. Відвідування у гуртожитках може призупинятися чи вводитися по заявам за розпорядженням директора Технікуму у разі введення карантинних чи інших заходів, про що повідомляються Мешканці та персонал гуртожитків.

2.7. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Мешканців, які їх запросили.

2.8. З 22.00 і до 07.00 Мешканці гуртожитку повинні дотримуватись тиші.

2.9. Культурно-масові заходи в гуртожитках проводяться відповідно до плану, який розробляється вихователем гуртожитку, разом з органами студентського самоврядування гуртожитку і погоджується із заступником директора з НВР. Усі заходи повинні закінчуватись до 23.00.

2.10. Винесення Мешканцями особистих речей з гуртожитку дозволяється лише за письмовою згодою завідуючого гуртожитку.

2.11. Завідувач гуртожитку, вихователь, директор Технікуму, заступник директора з НВР, представники Ради студентів гуртожитку мають право перевіряти санітарний стан та порядок у житлових кімнатах. У разі відсутності в них Мешканців, така перевірка може проводитися в супроводі представників Ради студентів гуртожитку за умови складання акту результатів перевірки. 

3. Права і обов’язки мешканців гуртожитку

 

3.1. Мешканці гуртожитку мають право:

- користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

- обирати Раду студентів гуртожитку і бути обраними до її складу;

- через Раду студентів брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, обладнання приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу тощо;

- звертатися із запитаннями, пропозиціями до керівництва Технікуму та адміністрації гуртожитку щодо організації роботи обслуговуючого персоналу гуртожитків, покращення житлово-побутових умов, дозвілля;

- організовувати культурно-масові заходи, лекторії, наукові студії тощо за умови узгодження із заступником директора з НВР.

3.2. Мешканці гуртожитків зобов’язані:

- знати і суворо дотримуватись цих Правил, вимог пожежної безпеки, охорони праці;

- своєчасно вносити оплату за проживання та додаткові послуги, які отримують у гуртожитку;

- виконувати розпорядження адміністрації Технікуму та гуртожитку, Ради студентів гуртожитку;

- дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування та брати активну участь у господарчих роботах, пов’язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки, проводити генеральне прибирання прилеглої території та приміщень гуртожитків;

- самостійно дбати про зберігання речей, адміністрація гуртожитку не несе відповідальності за їх збереження, окрім речей, зданих до камери схову;

- економно витрачати воду, електроенергію;

- дотримуватись правил техніки пожежної безпеки при користуванні електричними, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживаючі прилади;

- при залишенні кімнати мешканці повинні вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ черговому. При залишенні гуртожитку більше ніж на 5 днів, Мешканець повинен про це письмово з вказівкою адреси, куди відбув, повідомити адміністрацію гуртожитку;

- відшкодовувати нанесені матеріальні збитки згідно з чинним законодавством;

- підтримувати в належному стані зовнішній вигляд та стан житлової кімнати, після закінчення терміну дії договору на проживання здати її у нормальному стані завідуючому гуртожитку;

- при заміні дверного замка ключ необхідно здати завідуючому гуртожитку;

- про всі надзвичайні події доповідати адміністрації та представникам Ради студентів гуртожитку.

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

- самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;

- переробляти і переносити інвентар із однієї кімнати до іншої або виносити їх з кімнат гуртожитку без дозволу адміністрації;

- проводити переробку і ремонт електроустаткування, проносити до гуртожитку, зберігати та користуватися забороненими приладами;

- прати білизну, чистити одяг та взуття, приймати водяні процедури у непередбачених для цього місцях;

- залишати сторонніх осіб після 19.00 і на ночівлю;

- порушувати тишу з 22.00 до 07.00, а також створювати шум, вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

- проносити, зберігати та вживати спиртні напої, наркотичні речовини, палити у кімнатах та інших місця гуртожитків, з’являтися до гуртожитку у нетверезому стані чи стані наркотичного/токсичного сп’яніння;

- проносити, зберігати та користуватися кальяном;

- тримати тварин;

- проносити та зберігати холодну, вогнепальну чи пневматичну зброю;

- вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров’ю Мешканців/гостей, або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку;

- проникати до гуртожитку та виходити з нього поза межами прохідної та не дозволяти це робити іншим;

- викидати сміття та різні предмети через вікна;

- навмисне забруднювати місця спільного користування;

- передавати перепустки та ключі від кімнати іншим особам.

4.   Заохочення та стягнення

 

4.1. За активну роботу в організації виховання, участь у забезпеченні господарської роботи, культурно-масових заходах і роботі з покращення житлово-побутових умов щодо Мешканців застосовуються:

- оголошення подяки;

- нагородження почесною грамотою;

- нагородження цінним подарунком;

- преміювання.

4.2. За порушення Правил і денного режиму в гуртожитку на Мешканців накладаються стягнення:

- зауваження (попередження);

- догана;

- непоселення на наступний навчальний рік;

- дострокове розірвання угоди (договору) на проживання;

- відрахування з Технікуму.

4.3. Види стягнень можуть застосовуватися без черговості залежно від порушень Мешканцем цих Правил.

4.4. За пронесення, зберігання, вживання алкогольних напоїв, паління, розкурювання кальяну, появу у нетверезому стані чи стані наркотичного/токсичного сп’яніння всі винні у цьому підлягають виселенню з гуртожитку без права на поселення до іншого гуртожитку Технікуму, а в окремих випадках – відрахуванню з Технікуму.

4.5. При порушенні цих Правил Мешканцями кімнат чи блоків, відповідальність несуть усі Мешканці кімнати (блоку).

4.6. Порушення цих Правил Мешканцями гуртожитку розглядаються й вирішуються Радами студентів спільно з адміністрацією гуртожитків, а за необхідності – адміністрацією Технікуму.

4.7. Заохочення і стягнення Мешканцям гуртожитку виносяться директором Технікуму, за поданням заступника директора з НВР, Ради студентів гуртожитку, завідувача гуртожитку, вихователя.

4.8. Контроль за виконанням Правил здійснюють завідувач гуртожитку, вихователі, заступник директора з НВР та представники Ради студентів гуртожитку.

5. Прикінцеві положення

 

5.1.Правила набувають чинності з наступного дня після його затвердження наказом директора, якщо інше не передбачається тим же наказом.

5.2.Зміни та доповнення до Правил вносяться наказом директора Технікуму.

Директор технікуму                                                                                Д.С. Косенко

ПОГОДЖЕНО:

Юрисконсульт                                                                                П.С. Шевченко

Голова студентського парламенту                                                              Д.Р. Дуброва

Голова профкому технікуму                                                            Г.А. Малащук