Висновки експертної комісії з акредитації спеціальності "Економіка підприємства"

{pdf=http://kipt.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/visnovokEkspertno.pdf|1000|5000|}