Вчимося програмувати

В наш час кожен фахівець, який працює в галузях, пов'язаних з комп'ютерними технологіями, повинен знати принципи проектування структури баз даних та вміти працювати з системами керування базами даних. Саме тому, на лабораторному занятті з предмету "Бази даних" під керівництвом викладача Дуброви К.М. студенти спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" (майбутні програмісти) задля уникнення помилок проектування баз даних навчилися будувати ER-моделі, на базі яких спроектували та реалізували структури бази даних в СКБД Microsoft Access. На наступних заняттях студенти ознайомляться з такими СКБД, як MySQL, PostgreSQL, MongoDB.

161497476 913359519425853 3040948148023624198 n