Комунікативний тренінг "Арифметика емоцій"

16 лютого в Конотопському індустріально-педагогічному фаховому коледжі, в групі 111 спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" та групі 811 спеціальності "Соціальна робота"

практичний психолог Калинкіна С.І., провела комунікативний тренінг з використанням психологічного інструментарію «Арифметика емоцій», яка застосовується під час проведення інтерактивних занять, соціально-психологічних тренінгів.

Мета тренінгу: ознайомити та оволодіти прийомами ефективного спілкування через ігрові методи навчання та техніку активного слухання.

Завдання тренінгу: розширити можливість контакту в різних ситуаціях спілкування; відпрацювати навички розуміння себе., інших людей, а також взаємин між людьми; оволодіти навичками активного слухання; активізувати процес самопізнання і самоактуалізації; розширити діапазон творчих здібностей.

222 2

222 3

222 5

222 6

222 7

222 9

222