Розклад екзаменів на ІІ семестр 2019-2020 н.р.

«Затверджую»

Директор технікуму

_______________Дмирто КОСЕНКО

 

Розклад екзаменів на ІІ семестр 2019-2020 н.р.

7654 

Умовні позначення:  ОДЗ – останній день занять; К - консультація

Примітка: початок екзаменів о 830;  початок консультацій  - згідно окремого графіка