Толерантність - це ...

Толерантність - це ... Співпраця та дух партнерства.
Готовність миритися з чужою думкою. Повага людської гідності.
Повага прав інших.
Прийняття іншого таким, яким він є. Здатність поставити себе на місце іншого. Визнання різноманіття світу.
Визнання рівності інших.
Терпимість до чужих думок, вірувань і поведінки. Відмова від домінування, заподіяння шкоди і насильства.
Риси толерантної особистості
1. Гарне ставлення до інших. 2Поблажливість.
3. Терпіння.
4. Почуття гумору.
5. Чуйність.
6. Довіра.
7. Альтруїзм.
8. Терпимість до відмінностей. 9. Уміння володіти собою.
10. Доброзичливість.
11. Уміння не засуджувати інших. 12.Гуманізм.
13. Уміння слухати.
14. Допитливість.
15. Здатність до співпереживання.