Нормативно-правова база з питань інформації

 

Нормативно – правова база

Посилання

Закони України

1.

Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 року № 75/98-ВР 
Концепція Національної програми інформатизації 

http://konesh.ru/zakonom-ukrayini-pro-koncepciyu-nacionalenoyi-programi-inf.html

 

2.

Закон України від 01.06.2010 № 2297 – VI « Про захист персональних даних». Закон набрав чинносты з 1 січня 2011 року.

http://kadrhelp.com.ua/zakon-ukrayini-pro-zahist-personalnih-danih-vid-01062010-no-2297-vi

 

3.

Закон України «Про Національну програму інформатизації» 74/98 - ВР

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z980074.html

 

Укази Президента України

1.

Указ Президента України №926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти вУкраїні»

http://document.ua/pro-zahodi-shodo-zabezpechennja-prioritetnogo-rozvitku-osvit-doc33875.html

Акти Кабінету Міністрів України

1.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про затвердженняДержавної цільової програми впровадження у навчально –виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно – комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP110494.html

 

2.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 №2009 – «Про керівника Національної програми інформатизації».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2009-2010-%D1%80

 

3.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 №2119 – р «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2119-2010-%D1%80

 

 

4.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 №192 – р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/192-2011-%D1%80

5.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 1722 - р. Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально – виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно – комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1722-2010-%D1%80

 

Накази

1.

Наказ Держінформнауки від 21.11.2010 №75 «Про затвердженняПорядку взаємодії структурних підрозділів Держінформнауки при формуванні та виконанні НПІ»

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN70624.html

 

2.

Наказ Міністерства освітиі науки, молоді та спорту Укріїни від 02.12.2011 №903 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0811-11

 

3.

Наказ Міністерства освітиі науки, молоді та спорту Укріїни від 25.03.2011№280 «План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства»

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15596.html

 

4.

План заходів з проведення  у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства Додаток до наказу МОНМСУ від 25.03.2011 №280

http://school96.kiev.ua/node/206 (зразок)

 

5.

Наказ Міністрерства освітиі науки, молоді та спорту України від 01. 04. 2011 №302 « Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту»

https://ru.calameo.com/books/0005829604e8706688802

 

6.

Наказ МОН України 16.11.2010 №1089 «Про впровдженняосвітнього інноваційного проекту «Альфанетшкола»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/10981/

 

Листи

1.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.06.2011 №1/9 – 493 «Щодо організації навчання вчителів звикористання інформаційно – комунікаційних технологій»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/19837/

 

2.

Лист МОН України від 11.01.2011 №1/9 «Про перелік навчально – наочних посібників, електронних засобів навчального і загального призначення та ін., рекомендованих у 2010/2011 навчальному році»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/13047/

 

3.

Лист МОН України від 09.11.2010 №1/9 – 797 «Щодо поширення моделі електронного засобу «КУРС: Освіта»

http://evaraimetod.ucoz.ru/index/normativno_pravova_baza/0-72