Викладача спеціальних дисциплін Дрофа В.О.

 Науково-дослідницька робота


 1. Брагинец, В.А. Компьютерная реализация алгоритма расчета ВАХ при наличии доноров и ловушек в полупроводниках / В.А. Брагинец // Інформатика, математика, механіка : ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008 р. — Суми : СумДУ, 2008. — С. 185-186. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/21043
 2. В.О.Дрофа, Компюторизовані системи діагностування в сучасній медицині. Міжнародна конференція «Вітчизняна та зарубіжна наука на початку 2-ої декади ХХІ століття». – Київ. – Центр наукових публікацій. – 2013. – С.89.
 3. В.О.Дрофа, Інтелектуалізація процесу діагностування онкопатологій. The IInd International Conference «Advanced Information Systems and Technologies, AIST 2013» 21-24 May 2013, Sumy, Ukraine http://www.essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31771
 4. Тыркусова, Н.В. Определение влияния параметров ловушек и доноров у полупроводников на вид ВАХ / Н.В. Тыркусова, В.О. Дрофа // Сучасні інформаційні системи і технології : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-24 травня 2013 р. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31611
 5. В.О.Дрофа,В.В.Сербін. Ідентифікація кадрів в задачах розпізнавання об’єктів на зображеннях. Міжнародна науково-практична конференція «ІСПО-2013»: Суми. – 2013. http://ispo.elit.sumdu.edu.ua/files/theses/Drofa%20V.O._Serbin%20V.V.pdf
 6. В.А.Дрофа. Оптимизация параметров обучения системы распознавания изображений медицинских объектов. Международная научно-практическая конференция. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте.»: 20-30 грудня, 2013. http://www.sworld.com.ua/konfer33/320.pdf
 7. В.О.Дрофа. Інформаційно-оптимальний алгоритм навчання системи діагностування онкологічного процесу з фільтрацією фону зображень. ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія ” (ІТКІ-2014):Вінниця.
 8. В.А.Дрофа. Оптимизация параметров обучения системы распознавания изображений медицинских объектов. Международное научное издание. Сборник научных трудов SWorld.:Иваново, Маркова АД    Том 10   C.9-17
 9. A. Drofa. Optimization of the training parameters of medical objects pattern recognition system. Modern scientific research and their practical application. 2014.   Vol. J11410.   P.55-64
 10. В.О.Дрофа. Інформаційно-оптимальний алгоритм навчання системи діагностування онкологічного процесу з фільтрацією фону зображень. IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія (ІТКІ-2014)» 28-30 травня 2014 р., м. Вінниця
 11. В.О.Дрофа. Кластер-аналіз у задачах розпізнавання зображень. III Міжнародна науково-практична конференція «Обчислювальній інтелект (результати, проблеми, перспективи)» 2015 р. м. Черкаси
 12. Дрофа В. О. Інформаційно-екстремальний алгоритм розпізнавання нестаціонарних за яскравістю зображень / В. О. Дрофа, Т. М. Єфіменко // Бионика интеллекта. – 2015. – № 2. – С. 100-104. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/bioi_2015_2_16
 13. Дрофа В.О. Оптимізація контрольних допусків на ознаки розпізнаванні при машинному навчанні / В.О. Дрофа // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – 2016. – № 45. – С. 29-33. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpisa_2016_45_7
 14. Дрофа В.О., Руденко М.С. Здатна навчатися система діагностування онкопатологій за зображеннями з підвищеною оперативністю / Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції з автоматичного управління 11 «Автоматика 2016» http://automatics2016.sumdu.edu.ua/images/docs/-2016.pdf

Робота зі студентами


 1. Котлубаєв, М.Є. Автоматична система довідки та замовлення квитків для залізничного та авіатранспорту / М. Є. Котлубаєв, В. О. Брагінець // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, 23 квітня 2009 року / Відп. за вип. Т.М. Гричановська. – Суми : СумДУ, 2009. – Ч.1. – С. 74-75. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/20471/1/34.pdf
 2. Мазепа, О. М. Розробка офісного додатку “Юридичний звіт” засобами мови програмування VBA / О. М. Мазепа ; наук. кер. В.О. Дрофа // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, Конотоп, 29 березня 2012 р. / Відп. за вип. В.В. Бібик. – Суми : СумДУ, 2012. – Ч.2. – С. 21-22. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=356699
 3. Строга, Н. М. Розробка дитячої інтелектуально-розвиваючої програми “Пори року” / Н. М. Строга ; кер. В.О. Дрофа // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, Конотоп, 29 березня 2012 р. / Відп. за вип. В.В. Бібик. – Суми : СумДУ, 2012. – Ч.2. – С. 158-159. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=357000
 4. Мазепа О.С., кер.Дрофа В.О. Інтелектуальна комп’ютеризована система діагностування онкопатологій. / Науково-методична конференція КІ СумДУ 25 квітня 2013р.
 5. Васильєв В.І., Дрофа В.О. Комп’ютерне моделювання при розробці способів оптимізації керування / Науково-методична конференція КІ СумДУ 24 квітня 2014р.
 6. Мазепа О.С., кер. Дрофа В.О. Система підтримки прийняття рішень для розпізнавання медичних зображень / Науково-методична конференція КІ СумДУ 24 квітня 2014р.
 7. Дрофа В.О. Вплив педагогічних здібностей на якість викладання у вищій школі / Науково-методична конференція КІ СумДУ 24 квітня 2014р.
 8. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2013-2014 Мазепа О.С., кер. Дрофа В.О. «Система підтримки прийняття рішень для розпізнавання медичних зображень» диплом ІІІ ступеня наказ МОН №800 від 07.07.14. http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/42042/
 9. Горбовцов Д.В., кер.Дрофа В.О. Додаток для демостраціїї функціональних можливостей специфікації ОpenGL / Науково-методична конференція ПТ КІ СумДУ 2 листопада 2016 р.
 10. Пишний О.В., кер. Дрофа В.О. Створення антивірусного сканера та бази сигнатур / Науково-методична конференція ПТ КІ СумДУ 2 листопада 2016р.
 11. Лобін Є.О., кер.Дрофа В.О. Інтерактивний навчальний ресурс / Науково-методична конференція КІ СумДУ 8 травня 2017 р.
 12. Чийпеш М.І., кер. Дрофа В.О. Формування у ВНЗ майбутнього фахівця, конкурентноспроможної особистості / Науково-методична конференція КІ СумДУ 8 травня 2017 р.
 13. Калитюк А.В., кер.Дрофа В.О Сутність штучного інтелекту та методи машинного навчання / Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Сумського територіального відділення МАН України 18 лютого 2017р.

                НАША АДРЕСА

    

 

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Михайла Немолота, 12. 

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52.  
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 096-30-70-445, 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: kiptkisumdu@gmail.com

 

Top