Історія технікуму

   Історія технікуму починалася в післявоєнні роки, коли зруйнована і збуджена завданнями на відродження держава відчула гостру потребу в кваліфікованих спеціалістах. Рішенням ЦККП(б)У і РНКУРСР від 26 вересня 1945 р. засновано Сумський технікум сільськогосподарського будівництва з розташуванням в м. Конотопі. Виконуючим обов’язки директора технікуму був призначений Пономаренко Ю.М. (1945-1947).

   3 червня 1947 р. за наказом Міністра вищої освіти УРСР від 16.05.1947 р. № 248 і наказом Відомства в справах сільського колгоспного господарства УРСР від 3.06.1947 р. № 251 Сумський технікум сільськогосподарського будівництва було перейменовано в Конотопський технікум сільського господарства. Його директором призначено Дряпака М.О. (1947-1976).

   Перший випуск молодих спеціалістів техніків–будівельників відбувся у грудні 1949 року, а техніків–технологів – у 1950 році.

   В 1953 р., у зв’язку з ліквідацією управління у справах сільського і колгоспного будівництва при Раді Міністрів УРСР, всі технікуми сільгоспбудівництва передали Міністерству сільського господарства УРСР із збереженням профілю. Через рік Конотопський технікум було передано  міністерству міського і сільського будівництва СРСР. Наказом Міністра міського і сільського будівництва УРСР № 426 від 07.09.1955 р. Конотопський технікум сільськогосподарського будівництва перейменовано з 01.09.1955 р. в Конотопський будівельний технікум з основною спеціальністю “Промислове і цивільне будівництво” (ПЦБ).

   В державі постійно проводилася реорганізація управління народним господарством і замість галузевих міністерств і відомств організовані Ради народного господарства. Технікум передається в відомство Харківського Раднаргоспу. Розпорядженням відділу кадрів і навчальних закладів Харківського Раднаргоспу № 07/2153 від 11.10.1957 р. філіал вечірнього технікуму при заводі “КЕМЗ” передається технікуму.

   Постановою Ради народного господарства Харківського економічного адміністративного району № 290 від 04.09.1959 р. Конотопський будівельний технікум перейменовується в Конотопський індустріальний технікум. За проханням директора заводу “КЕМЗ” тов. Зайцева В.І. і головного інженера тов. Барзиловича профіль технікуму було змінено і введено такі нові спеціальності:

- “Виробництво апаратури автоматики і телемеханіки”;

- “Електроапаратобудівництво”;

- “Обробка металів різанням”;

- “Гірниче машинобудівництво” (враховуючи потреби міста, ця спеціальність була відкрита на вечірньому відділенні).

   В 1965 р. згідно постанови Ради Міністрів СРСР від 17.12.1965 р. № 1089 Конотопський індустріальний технікум переданий до відомств Міністерства електротехнічної промисловості СРСР. Базовим підприємством технікуму став Київський завод реле і автоматики, а в 1967 р. – в Києві на базі заводу  було відкрито філіал Конотопського індустріального технікуму.

   Для забезпечення регіону інженерно-педагогічними кадрами та розширення мережі закладів професійно-технічної освіти наказом Ради Міністрів СРСР з профтехосвіти № 132/404 від  27.11.1970 р. технікум передано Держкомітету з профтехосвіти СРСР. Так розпочинається історія технікуму в системі педагогічної освіти держави.

   Наказом Держкомітету з профтехосвіти від 28.04.1971 р. № 47 Конотопський індустріальний технікум перейменовується в Конотопський індустріально-педагогічний технікум Державного комітету Ради Міністрів СРСР по профтехосвіті. Основним завданням закладу стала підготовка майстрів виробничого навчання з нових спеціальностей:

 • “Промислове і цивільне будівництво”;
 • “Електроустаткування промислових підприємств та установок”;
 • “Механізація сільського господарства”.

   З 1976 р. по 1978 р. технікум очолював Рудаков О.М. В цей період в технікумі навчалися іноземні студенти з Монголії, Куби, Алжиру, В’єтнаму.

   З 1979 р. по 1996 р. навчальний заклад очолював Калініченко В.Ф. Саме тоді оновлюється матеріально-технічна база; кабінети, лабораторії оснащуються сучасним обладнанням, технічними засобами, дидактичними матеріалами; авто-тракторний парк комплектується новою сучасною технікою. Розширюється сфера культурно-масової роботи: духовий оркестр, вокально-інструментальний ансамбль, гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності, спортивні секції. За досягнення і успіхи у підготовці фахівців у 1995 р. технікум було нагороджено почесною грамотою Міністерства освіти.

   З 1996 р. по 2014 р. навчальний заклад очолював Бендерський М. А. Перебудова в державі, реформування в освіті вимагали наполегливої праці по ствердженню та розвитку навчального закладу. Директор технікуму і завуч Білик Л.Г. спрямовують діяльність педагогічного колективу враховуючи вимоги перебудови системи освіти. Як наслідок: розширюється спеціалізація “Професійного навчання” ліцензуються спеціальності:

 • “Зварювальне виробництво” 1997 р.
 • “Механізація сільського господарства” 2000 р.
 • “Будівництво та експлуатація будівель і споруд” 2000 р.

відкриваються нові спеціальності:

 • “Економіка підприємства” 1999 р.
 • “Фінанси” 2000 р.
 • “Програмування” 2005 р.
 • “Соціальна робота” 2006 р.
 • заочна форма навчання за спеціальністю “Механізація сільського господарства” (1999 р.).

   У нових соціально-економічних умовах зростають вимоги до рівня культури й організації педагогічної праці майстра виробничого навчання, підвищується потреба підготовки спеціалістів з нових напрямків інтегрованих професій для роботи в професійно-технічних училищах. Виходячи з цих завдань, педагогічний колектив Конотопського індустріально-педагогічного технікуму, спрямовує свою діяльність на забезпечення високого рівня підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання, їх конкурентно спроможності, мобільності, творчої активності в умовах ринкової економіки.

   В сучасних ринкових умовах пред’являють високі вимоги до якості, регулярності та надійності транспортних зв’язків, безпеки перевезення пасажирів та вантажів,  технічного обслуговування автомобілів. Зростає потреба в автосервісних підприємствах із сучасною діагностикою та висококваліфікованими спеціалістами. 

   З цією метою  в технікумі відкриваються нові сучасні спеціальності:

 • “Професійна освіта. Комп’ютерні технології” 2012р.
 • “ Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів ” 2012 р.

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 30 від 19.01.2004 року, 2.02.2004 Індустріально-педагогічний технікум реорганізовано в Індустріально-педагогічний технікум шляхом приєднання до Конотопського інституту Сумського державного університету.

   Контингент студентів технікуму формується на основі базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти з числа учнів шкіл м. Конотоп та області; випускників ПТУ з 15 регіонів України.

   Практичне навчання студентів ІПТ КІ Сум ДУ проходить на базових підприємствах міста та Конотопського району з якими укладені довгострокові договори на проходження практик. Випускники проходять практику на підприємствах куди направляються на роботу з метою адаптації до виробництва.

   Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету  за більше, ніж 7 десятиліть свого існування пройшов складний і почесний шлях. Сьогодні це державний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який випускає спеціалістів за 12 спеціальностями та напрямками, головним завданням якого є підготовка, згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями малої спеціалізації для фахівців різних сфер промислового комплексу, сільського господарства та системи професійно-технічної освіти. Технікум став одним з провідних закладів з підготовки майстрів виробничого навчання.

   За вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України, технікум нагороджується у 2009 році Дипломом «Флагмани освіти і науки України».

   З травня 2014 р. по вересень 2016р.технікум очолював директор Казимірчук Р. І. .В цей час перед колективом стоять непрості задачі викликані істотними змінами в державі, а саме  прийнятий новий Закон України «Про вищу освіту» спрямований на  оптимізацію мережі державних вищих навчальних закладів і ми маємо зайняти в ній достойне місце, зберігши та вдосконаливши наш педагогічний колектив.

   Нині технікум очолює директор Майстренко Наталія Миколаївна. Технікум працює над підвищення якості надання освітніх послуг шляхом  впровадження у навчальний процес нових інформаційних, телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм та методів навчання відповідно з інтеграцією до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і  власних традицій.

 

 

 

Новини та події

cache/resized/3fc39a2c0ef9263d36abe8e7faf3656a.jpg
04 жовтня 2019
Дорогі колеги! Щорічно в першу неділю жовтня ми маємо
22 вересня 2019
     Щороку 20 вересня в Україні відзначається
cache/resized/6df87023fe80a6aa6f664d88e94fe8b8.jpg
17 вересня 2019
     В Індустріально-педагогічному технікумі
cache/resized/b7bd9cead68f688480fb68c7e836f54e.jpg
17 вересня 2019
cache/resized/7913593271d4c252544bdfe93d804d54.jpg
17 вересня 2019
           1 вересня 2019 року в
cache/resized/afce14f530cf7dedea482ba528a87ba5.jpg
16 вересня 2019
14 вересня 2019 р. у Києві проходив фестиваль міської
cache/resized/2be45bd250bb4b65204737da22035dab.jpg
15 вересня 2019
14 вересня 2019 р. найспортивніші студенти
cache/resized/da9ac39ba731cb824de66416c1ebda57.jpg
17 липня 2019
04 липня 2019
                                                     
cache/resized/455ba94470064643da1badc4f7e5bccd.jpg
04 липня 2019
     У рамках співпраці Індустріально-педагогічного
01 липня 2019
     25 червня 2019 р. відбулося останнє в 2018-2019
cache/resized/68391d2fcdf221f15d4adf5a07c57ec5.jpg
29 червня 2019
Інженерно-педагогічний колектив технікуму підготував
cache/resized/4f98544fb073cbb5756baed6b32a7aff.jpg
27 червня 2019
25.06 - 26.06 відбувся захист дипломних проектів груп
cache/resized/89e6f825f69d33f1ec63670cb4be9a7a.jpg
13 червня 2019
     Справжнє свято "дитячу дискотеку" 11 червня 2019
cache/resized/6fc2f4ab832279ce3350b1cedd26141e.jpg
11 червня 2019
План роботи викладачів технікуму на серпень 2019-2020
cache/resized/3f9de19d7f507412a60942a4f74e074f.jpg
10 червня 2019
cache/resized/4dbffa9c6e68f27c309b39c99593b4fe.jpg
07 червня 2019
     В рамках тісної співпраці в напрямку
cache/resized/ed553c732d68c85b967ecb70f2bdca23.jpg
06 червня 2019
    1 червня традиційно відзначається День захисту
cache/resized/352ee47b75a9cb27becc2e26364b106d.jpg
02 червня 2019
     1 червня 2019 р. в Індустріально-педагогічному
cache/resized/51aab0d44ba9decba81adbe8235533c3.jpg
01 червня 2019
     31 травня 2019 р., не зважаючи на досить спекотну
cache/resized/12faf6d3ea833533e297629a16017772.jpg
01 червня 2019
     30 травня 2019 р. в гуртожитку
cache/resized/328bc8507524162ce87472e4dedb51a8.jpg
24 травня 2019
     Чергова допомога людям похилого віку, що стоять
cache/resized/e72379d6597c2c114d1b6f5971959ad5.jpg
24 травня 2019
19 травня студенти  Індустріально-педагогічного

ЗОВНІШНІ ПОСИЛАННЯ

   kisumdu  logosumdu  oda          

                НАША АДРЕСА

    

 

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Михайла Немолота, 12. 

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52.  
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 096-30-70-445, 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: kiptkisumdu@gmail.com

    

 

qqqq Top