П'ятниця, 30 листопада 2001 00:00

121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність           121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма    «Розробка програмного забезпечення»

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр  з Розробки програмного забезпечення

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Сфера професійної діяльності:

  • Програміст-консультант в сфері інформатизації,
  • Спеціаліст з надання допомоги по технічних аспектах комп’ютерних систем,
  • Програміст-спеціаліст з розробки програмного забезпечення.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

  • Сумському державному університеті;
  • Харківського національного університету радіоелектроніки;
  • Національний технічний університет м. Харків
  • Харківський  національний аерокосмічний університет

ім. Жуковського;

Спеціальність відкрита  в 2005 році.

На спеціальності навчається  98   студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 30 чол.

 

Перелік компонентів освітньої програми

Код компо­нента

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ЄКТС

 

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Історія України   

2,5

 

ОК 2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1,5

 

ОК 3

Культурологія

1,5

 

ОК 4

Економічна теорія

2,5

 

ОК 5

Основи правознавства

2

 

ОК 6

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

7

 

ОК 7

Еекологія

2

 

ОК 8

Фізика (електрика)

6

 

ОК 9

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

6

 

ОК10

Математичний аналіз

6

 

ОК11

Теорія ймовірності та математична статистика

4,5

 

ОК12

Дискретна математика        

5

 

Цикл фахової підготовки

ОК 13

Основи програмування та алгоритмічні мови

8

 

ОК 14

Об’єктно-орієнтоване програмування

7

 

ОК 15

Алгоритми та структури даних

4,5

 

ОК 16

Операційні системи

4,5

 

ОК 17

Бази даних

5,5

 

ОК 18

Архітектура комп’ютера    

3,5

 

ОК 19

Організація комп’ютерних мереж

4,5

 

ОК 20

Інструментальні засоби візуального програмування

3,5

 

ОК 21

Охорона праці

1,5

 

ОК 22

Конструювання програмного забезпечення

4

 

ОК 23

Основи програмної інженерії

6

 

Усього

99

 

Практична підготовка

ОК 24

Навчальна практика 1

7,5

 

Навчальна практика 2

7,5

 

ОК 25

Технологічна практика

7,5

 

ОК 26

Переддипломна  практика

6,0

 

ОК 27

Дипломне проектування

7,5

 

Усього

36

 

Атестація

ОК 28

Захист дипломного проекту

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

135

Вибіркові компоненти

Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.1

Фізичне виховання

10,5

ВБ.1.2

Філософія та релігієзнавство

2,5

ВБ.1.3

Соціологія

3

ВБ.1.4

Диференціальні рівняння

5,5

ВБ.1.5

Безпека життєдіяльності

1,5

Усього

23

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.1

Фізичне виховання

10,5

ВБ.2.2

Філософія та релігієзнавство

2,5

ВБ.2.3

Політична економія

3

ВБ.2.4

Диференціальні рівняння

5,5

ВБ.2.5

Чисельні методи

2,5

Усього

        24

 

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.6

Людино-машинний інтерфейс

2

ВБ.1.7

Програмування мовою ассемблера

2

ВБ.1.8

Вступ до спеціальності

1,5

ВБ.1.9

Інженерна та комп’ютерна графіка

3,5

ВБ.1.10

Розробка веб-застосувань

4

ВБ.1.11

Офісне програмування

3

ВБ.1.12

Функціональне програмування

1,5

ВБ.1.13

Проектний практикум

2

ВБ.1.14

Основи електротехніки і електроніки

2,5

Усього

22

 

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.6

Людино-машинний інтерфейс

2

ВБ.2.7

Офісне програмування

3

ВБ.2.8

Функціональне програмування

1,5

ВБ.2.9

Проектний практикум

2

ВБ.2.10

Веб-дизайн

3

ВБ.2.11

Розробка веб-застосувань

2,5

ВБ.2.12

Крос-платформне програмування

4

ВБ.2.13

Безпека програм та даних

3

Усього

21

 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

45

ЗАГАЛЬНИК ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

180