Зарахування студентів на основі БЗСО за державним замовленням 2018 рік. Фінанси, банківська справа та страхування. Підприємництво торгівля та біржова діяльність. Інженерія програмного забезпечення.

Сумський державний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ

Суми

(населений пункт)

від «28» липня 2018 року                                                             №1429-Ш

Про зарахування на навчання

На підставі Правил прийому до Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету у2018 році та рішення приймальної комісії від «28» липня 2018 року, протокол №44,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.

Додаток: на18 арк.

Ректор                                                                                      ВасильєвА.В.

(підпис)

м. п.


 

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету

Додаток до наказу від «28» липня 2018 року № 1429-ІІІ

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Державна

Молодший спеціаліст

Денна

за державним замовленням

№ заяви в ЄДЕБО

прізвище

ім'я

по батькові

номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

номери

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності

конкурсний бал

3559135

Вовкула

Юлія

Сергіївна

50431398 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

24

3693609

Горох

Анна

Володимирівна

50427954 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

21,9

3694124

Дмитрик

Діана

Олександрівна

50218719 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

20,8

3502550

Дудяк

Ірина

Євгенівна

50431684 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

25,9

3505760

Дума

Ольга

Валеріївна

50431606 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

21,8

3689143

Забіяка

Ярина

Олегівна

50432050 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

24,4

 

3688882

Картава

Анна

Сергіївна

50432091 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

24,7

3578976

Кузько

Ірина

Вікторівна

50431505 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

21,8

3619270

Левадна

Альона

Олександрівна

50431534 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

25,8

3687960

Моргун

Мирослава

Володимирівна

50218630 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

25,4

3531105

Пономаренко

Юлія

Олексіївна

50218511 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

23,8

4020487

Радченко

Альона

Сергіївна

50431744 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

22,2

3538967

Романенко

Анастасія

Анатоліївна

50432089 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

25,5

3942786

Хмельницька

Юлія

Богданівна

50431929 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

25,2

3738016

Чеботар

Олександра

Іванівна

50440793 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Фінанси і кредит

22,3

 

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету

Додаток до наказу від «28» липня 2018 року № 1429-ІІІ

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Державна

Молодший спеціаліст

Денна

за державним замовленням

№ заяви в ЄДЕБО

прізвище

ім'я

по батькові

номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

номери

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності

конкурсний бал

3645622

Гальченко

Лідія

Ігорівна

50218562 СМ 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Економіка

підприємства

22,6

4065736

Жевлєва

Євгенія

Миколаївна

50427930 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Економіка

підприємства

23,1

3631346

Коцюбенко

Вікторія

Олегівна

50587203 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Економіка

підприємства

22,7

3674915

Лавренчук

Дмитро

Віталійович

50434665 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Економіка

підприємства

17,9

4029061

Нешта

Юлія

Сергіївна

50220952 ЕН 10.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Економіка

підприємства

19,9

3614653

Прокопенко

Катерина

Сергіївна

50431653 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Економіка

підприємства

19,9

 

3944499

Сухоставська

Віра

Віталіївна

50434660 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Економіка

підприємства

22,5

3700609

Ткаченко

Поліна

Валеріївна

50431909 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Економіка

підприємства

20,6

3532044

Троцька

Анастасія

Юріївна

50218566 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Економіка

підприємства

25,2

3666671

Якименко

Денис

Сергійович

50218721 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Економіка

підприємства

22

 

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету

Додаток до наказу від «28» липня 2018 року № 1429-ІІІ

121 Інженерія програмного забезпечення

Державна

Молодший спеціаліст

Денна

за державним замовленням

№ заяви в ЄДЕБО

прізвище

ім'я

по батькові

номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

номери

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності

конкурсний бал

3533008

Бараболікова

Анна

Віталіївна

50431853 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

26,2

3541011

Безбородий

Євгеній

Олександрович

50431559 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

28,2

3530544

Берлет

Павло

Юрійович

50218669 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

23,7

3688473

Вовк

Андрій

Олегович

50431652 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

20,9

3507495

Горбовцов

Максим

Віталійович

50431843 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

26,7

3570952

Дем'яненко

Ілона

Сергіївна

50432087 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

24,5

  

3591830

Крицький

Владислав

Ігорович

50431414 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

24,5

3590791

Лантух

Олександр

Миколайович

50431575 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

27,4

3611563

Мироненко

Ігор

Олегович

50572421 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

33

3591177

Мозговий

Дмитро

Анатолійович

50440802 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

23,3

3567039

Осадчий

Денис

Сергійович

50431495 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

19,9

3620076

Панченко

Владислав

Валерійович

50431449 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

23,5

3617755

Проценко

Максим

Богданович

50218675 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

20,8

3529432

Рень

Артем

Володимирович

50219266 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

20,6

3564425

Сачок

Богдан

Ігорович

50218459 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

22,6

3609701

Скида

Антон

Олегович

50440780 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

24,7

3695656

Тарабан

Роман

Сергійович

50432049 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

28,7

3533421

Федоренко

Олександр

Романович

50218560 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

23,1

3936819

Чернишев

Максим

Костянтинович

50440809 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

25,8

3694502

Шевченко

Денис

Володимирович

50431743 СМ 08.06.2018Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Розробка програмного забезпечення

26,7

 Довідки за телефоном : 098-42-46-275 , 8(05447) 2-34-30 

 

 

Новини та події

cache/resized/3fc39a2c0ef9263d36abe8e7faf3656a.jpg
04 жовтня 2019
Дорогі колеги! Щорічно в першу неділю жовтня ми маємо
22 вересня 2019
     Щороку 20 вересня в Україні відзначається
cache/resized/6df87023fe80a6aa6f664d88e94fe8b8.jpg
17 вересня 2019
     В Індустріально-педагогічному технікумі
cache/resized/b7bd9cead68f688480fb68c7e836f54e.jpg
17 вересня 2019
cache/resized/7913593271d4c252544bdfe93d804d54.jpg
17 вересня 2019
           1 вересня 2019 року в
cache/resized/afce14f530cf7dedea482ba528a87ba5.jpg
16 вересня 2019
14 вересня 2019 р. у Києві проходив фестиваль міської
cache/resized/2be45bd250bb4b65204737da22035dab.jpg
15 вересня 2019
14 вересня 2019 р. найспортивніші студенти
cache/resized/da9ac39ba731cb824de66416c1ebda57.jpg
17 липня 2019
04 липня 2019
                                                     
cache/resized/455ba94470064643da1badc4f7e5bccd.jpg
04 липня 2019
     У рамках співпраці Індустріально-педагогічного
01 липня 2019
     25 червня 2019 р. відбулося останнє в 2018-2019
cache/resized/68391d2fcdf221f15d4adf5a07c57ec5.jpg
29 червня 2019
Інженерно-педагогічний колектив технікуму підготував
cache/resized/4f98544fb073cbb5756baed6b32a7aff.jpg
27 червня 2019
25.06 - 26.06 відбувся захист дипломних проектів груп
cache/resized/89e6f825f69d33f1ec63670cb4be9a7a.jpg
13 червня 2019
     Справжнє свято "дитячу дискотеку" 11 червня 2019
cache/resized/6fc2f4ab832279ce3350b1cedd26141e.jpg
11 червня 2019
План роботи викладачів технікуму на серпень 2019-2020
cache/resized/3f9de19d7f507412a60942a4f74e074f.jpg
10 червня 2019
cache/resized/4dbffa9c6e68f27c309b39c99593b4fe.jpg
07 червня 2019
     В рамках тісної співпраці в напрямку
cache/resized/ed553c732d68c85b967ecb70f2bdca23.jpg
06 червня 2019
    1 червня традиційно відзначається День захисту
cache/resized/352ee47b75a9cb27becc2e26364b106d.jpg
02 червня 2019
     1 червня 2019 р. в Індустріально-педагогічному
cache/resized/51aab0d44ba9decba81adbe8235533c3.jpg
01 червня 2019
     31 травня 2019 р., не зважаючи на досить спекотну
cache/resized/12faf6d3ea833533e297629a16017772.jpg
01 червня 2019
     30 травня 2019 р. в гуртожитку
cache/resized/328bc8507524162ce87472e4dedb51a8.jpg
24 травня 2019
     Чергова допомога людям похилого віку, що стоять
cache/resized/e72379d6597c2c114d1b6f5971959ad5.jpg
24 травня 2019
19 травня студенти  Індустріально-педагогічного

ЗОВНІШНІ ПОСИЛАННЯ

   kisumdu  logosumdu  oda          

                НАША АДРЕСА

    

 

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Михайла Немолота, 12. 

  • Факс: 8 (05447) 2-62-52.  
  • Директор: 2-34-30
  • Приймальна комісія: 096-30-70-445, 098-42-46-275
  • Поштовий індекс: 41600
  • E-mail: kiptkisumdu@gmail.com

    

 

qqqq Top