Зарахування студентів на основі БЗСО за державним замовленням 2018 рік. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Будівництво та цивільна інженерія. Соціальна робота.

 

Сумський державний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ

Суми

(населений пункт)

від «28» липня 2018 року                                                             №1429-Ш

Про зарахування на навчання

На підставі Правил прийому до Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету у2018 році та рішення приймальної комісії від «28» липня 2018 року, протокол №44,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.

Додаток: на18 арк.

Ректор                                                                                      ВасильєвА.В.

(підпис)

м. п.


 ПРОДОВЖЕННЯ.  Додаток до наказу про зарахування на навчання 

 

Міністерство освіти і науки України

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету

Додаток до наказу від «28» липня 2018 року № 1429-ІІІ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Державна

Молодший спеціаліст

Денна

за державним замовленням

№ заяви в ЄДЕБО

прізвище

ім'я

по батькові

номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

номери

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності

конкурсний бал

4023100

Анцібор

Ігор

Олегович

50427950 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

16,7

4021892

Бабко

Тарас

Юрійович

50432083 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

14,7

3572184

Бережний

Антон

Романович

50431406 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

17,2

 

3566306

Болдирєв

Максим

Сергійович

50218457 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

22,1

4057435

Глуховщенко

Денис

Анатолійович

50427822 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

18,5

3666327

Гриненко

Юрій

Анатолійович

50218501 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

18,7

3612143

Дяченко

Сергій

Андрійович

50431667 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

23,4

4171050

Крапивянський

Нікіта

Русланович

50224136 ЕН 15.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

22,1

3697337

Кривошей

Віталій

Миколайович

50427929 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

18,9

3534037

Лавриненко

Євгеній

Вікторович

50218672 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

27,2

3642928

Малигон

Денис

Сергійович

50431393 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

11,9

 

3594886

Неменущий

Денис

Олександрович

50431480 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

17,3

3665651

Поляков

Антон

Михайлович

50431722 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

21,2

3560773

Проценко

Дмитрій

Валерійович

50432098 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

25,9

3615328

Селедець

Вадим

Іванович

50350989 СМ 25.05.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

16,8

3695965

Степаненко

Євгеній

Олександрович

50218597 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

17,9

3508578

Федоренко

Олександр

Віталійович

50431472 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

20,7

3565295

Федченко

Максим

Сергійович

50431823 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

25,7

3534830

Хранівський

Даніїл

Андрійович

50431901 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

19

3617217

Чернишов

Ілля

Олексійович

50431649 СМ 08.06.2018Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

24,9

 

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету

Додаток до наказу від «28» липня 2018 року № 1429-ІІІ

192 Будівництво та цивільна інженерія

Державна

Молодший спеціаліст

Денна

за державним замовленням

№ заяви в ЄДЕБО

прізвище

ім'я

по батькові

номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

номери

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності

конкурсний бал

3613867

Ганашок

Даніїл

Олександрович

50431481 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

14,2

3951581

Мусієнко

Марина

Юріївна

50429515 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

12,6

3643631

Немеш

Артем

Васильович

50431674 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

12,6

3734770

Поладич

Ельміра

Андріївна

50440813 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

17,5

3503743

Прокопенко

Дмитро

Юрійович

50431747 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

19,8

3948841

Цимбал

Денис

Вадимович

50440795 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

14,8

 

3649598

Шурубура

Дмитро

Станіславович

50218592 ЕН 12.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

15,4

3741155

Якубін

Олег

Олександрович

50427666 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

22,9

 

 

Додаток до наказу про зарахування на навчання

 

Міністерство освіти і науки України

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету

Додаток до наказу від «28» липня 2018 року № 1429-ІІІ

231 Соціальна робота

Державна

Молодший спеціаліст

Денна

за державним замовленням

№ заяви в ЄДЕБО

прізвище

ім'я

по батькові

номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

номери

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності

конкурсний бал

3563760

Васильцова

Сніжана

Сергіївна

50434684 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

20,4

3504020

Водоп'янова

Вікторія

Сергіївна

50431691 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

25,3

3618603

Голованюк

Катерина

Ігорівна

50431485 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

27,3

3644431

Кондратенко

Руслана

Іванівна

50432053 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

27,8

3610812

Константинович

Тетяна

Андріївна

50431459 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

19,5

3537085

Крючок

Вікторія

В'ячеславівна

50427980 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

21,5

 

3510141

Нерода

Валерія

Олександрівна

50431535 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

20,7

3563233

Новак

Альона

Віталіївна

50431670 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

20,4

3562192

Піюк

Марина

Олександрівна

50431648 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

26,1

3591572

Тимошенко

Анна

Володимирівна

50432062 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

21,4

3670691

Тимченко

Каріна

Андріївна

50431529 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

22

3512184

Фатєєва

Анна

Миколаївна

50431429 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

20

3560339

Хакова

Ірина

Олегівна

50431965 СМ 08.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

23,8

3580452

Халимон

Валерія

Олексіївна

50432104 СМ 11.06.2018 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

23,5

4054712

Шергіна

Юлія

Валеріївна

48984052 СМ 09.06.2016 Свідоцтво про базову загальну середню освіту

 

Соціальна робота

19,5

  Довідки за телефоном : 098-42-46-275 , 8(05447) 2-34-30 

                НАША АДРЕСА

    

 

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Михайла Немолота, 12. 

  • Факс: 8 (05447) 2-62-52.  
  • Директор: 2-34-30
  • Приймальна комісія: 096-30-70-445, 098-42-46-275
  • Поштовий індекс: 41600
  • E-mail: kiptkisumdu@gmail.com

 

Top