Зарахування студентів на основі кваліфікованого робітника за державним замовленням 2018 рік. Будівництво. Електротехніка та електромеханіка. Зварювання.

Сумський державний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ

Суми

(населений пункт)

від «03» серпня 2018 року                                                            №1447-111

Про зарахування на навчання

На підставі Правил прийому до Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету у2018 році та рішення приймальної комісії від «03» серпня 2018 року, протокол №48,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.

Додаток: на10 арк.

Ректор                                                                                      ВасильєвА.В.

(підпис)

м. п.


 

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету

Додаток до наказу від «03» серпня 2018 року № 1447-ІІІ

015 Професійна освіта/015.01 Будівництво

Державна

Молодший спеціаліст

Денна

державним (регіональним) замовленням

№ заяви в ЄДЕБО

прізвище

ім'я

по батькові

номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

номери

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності

конкурсний бал

4841275

Вишинська

Дарина

Олександрівна

031817 К18 14.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

188,8

5006875

Дейнеко

Олександр

Миколайович

26553155 СМ 30.06.2005 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

148,8

4639242

Дроздик

Ярослав

Анатолійович

111205 К17 05.07.2017 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

189,2

5005226

Євтушенко

Владислав

Вікторович

076644 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

163,1

3622102

Єременко

Олександр

Анатолійович

008433 К18 15.02.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

189,8

3640684

Єфименко

Владислав

Андрійович

049301 К18 29.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

187,7

5014463

Іванюк

Владислав

Сергійович

011541 К18 20.02.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

148,2

3647373

Кайнара

Андрій

Миколайович

105100 К17 30.06.2017 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

174,6

 

4900733

Ковпак

Неля

Леонідівна

032164 К18 14.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

175,2

3622261

Компанець

Владислав

Васильович

008445 К18 15.02.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

189,4

5002370

Копил

Олесь

Олегович

035109 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

148,2

4994011

Коросташов

Віталій

Сергійович

091912 К17 01.07.2017 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

147,4

4638752

Кузьмик

Святослав

Ігорович

042902 К18 28.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

189,2

3528773

Одарич

Андрій

Іванович

085936 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

148,8

4901754

Откидач

Віолета

Сергіївна

064118 К18 26.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

141,9

4923729

Палига

Олексій

Олександрович

085993 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

162,6

5005491

Панченко

Станіслав

Сергійович

076649 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

165,9

4807028

Пархоменко

Галина

Олександрівна

089047 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

188,2

3640821

Полковниченко

Владислав

Миколайович

049305 К18 29.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

174,2

4995526

Стрельцов

Олександр

Григорович

064113 К18 29.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

148,8

5024302

Фалюш

Володимир

Олександрович

080326 К15 26.06.2015 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

147,4

4824657

Хілько

Наталія

Миколаївна

064122 К18 26.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Будівництво

174,5

  

 

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету

Додаток до наказу від «03» серпня 2018 року № 1447-ІІІ

015 Професійна освіта/015.07 Електротехніка та електромеханіка

Державна

Молодший спеціаліст

Денна

державним (регіональним) замовленням

№ заяви в ЄДЕБО

прізвище

ім'я

по батькові

номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

номери

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності

конкурсний бал

3784065

Баглик

Андрій

Валентинович

030763 К18 01.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

170,6

3786044

Воробей

Віктор

Володимирович

030738 К18 01.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

170,6

3510757

Глушко

Ігор

Володимирович

047191 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

175,7

3569632

Дудяк

Олег

Юрійович

047192 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

157,4

4839924

Єпішко

Артем

Олександрович

38333255 СМ 30.06.2010 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

169,9

3510547

Захарченко

Олексій

Вікторович

047194 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

157,8

3659029

Клименко

Ярослав

Станіславович

047196 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

158,9

 

3511773

Колесник

Володимир

Сергійович

047197 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

139,4

3628958

Матвієнко

Іван

Володимирович

030129 К18 31.05.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

157,8

3629043

Мищенко

Максим

Ігорович

030138 К18 31.05.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

156,8

5007294

Новіков

Артем

Олегович

085089 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

157,4

3511003

Переляйне

Олександр

Володимирович

047208 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

186,2

5001257

Петрухно

Віталій

Валерійович

24821819 СМ 30.06.2004 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

138,4

3670959

Репняк

Артем

Андрійович

047201 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

149,4

3836096

Складаний

Михайло

Олександрович

059509 К18 30.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

170,2

3568867

Удовиченко

Віталій

Олександрович

047204 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

156,5

3568994

Усатов

Віталій

Юрійович

047205 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

157,8

3524362

Шевченко

Роман

Миколайович

047206 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

157,7

3524515

Янчук

Олексій

Анатолійович

047207 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Електротехніка

156,2

 

 

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету

Додаток до наказу від «03» серпня 2018 року № 1447-ІІІ

015 Професійна освіта/015.09 Зварювання

Державна

Молодший спеціаліст

Денна

державним (регіональним) замовленням

№ заяви в ЄДЕБО

прізвище

ім'я

по батькові

номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого відбувається вступ

номери

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності

конкурсний бал

5015133

Воскобойніков

Григорій

Олександрович

22966558 СМ 30.06.2003 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

131,5

4926652

Груздєв

Віталій

Анатолійович

003699 ДМВК 28.06.1996 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

130,2

3621314

Дорошенко

Артем

Валерійович

076691 К18 25.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

160,2

4338877

Ісаєв

Андрій

Володимирович

031736 К18 14.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

167,1

4899533

Корсун

Тарас

Сергійович

031602 К18 11.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

166,2

4829853

Майструк

Денис

Віталійович

097214 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

156,4

3693166

Малянов

Борис

Володимирович

097215 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

171,2

 

3692673

Можорівський

Роман

Русланович

097216 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

160,9

5025178

Петруняк

Андрій

Дмитрович

014229 К18 28.02.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

130,2

4899283

Рудич

Владислав

Анатолійович

031600 К18 11.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

166,2

4845270

Сніжко

Олег

Сергійович

074606 К18 29.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

162,2

5024626

Тищенко

Василь

Петрович

085102 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

130,2

3692833

Усов

Станіслав

Євгенович

097223 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

160,9

3931889

Устименко

Денис

Юрійович

097224 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

176,7

3693284

Фесенко

Євгеній

Олегович

097226 К18 27.06.2018 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

176,9

5011512

Цвєтков

Дмитро

Олександрович

38328668 СМ 30.06.2010 Диплом кваліфікованого робітника

 

Зварювання

165,2

  

Довідки за телефоном : 098-42-46-275 , 8(05447) 2-34-30  

                НАША АДРЕСА

    

 

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Михайла Немолота, 12. 

  • Факс: 8 (05447) 2-62-52.  
  • Директор: 2-34-30
  • Приймальна комісія: 096-30-70-445, 098-42-46-275
  • Поштовий індекс: 41600
  • E-mail: kiptkisumdu@gmail.com

 

Top