015 Професійна освіта: Зварювання

Галузь знань –  015. Професійна освіта за спеціалізацією: Зварювання

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація–майстер виробничого навчання, технік-зварювальник

Термін навчання – 2 роки

 Сфера професійної діяльності:

 • Майстер виробничого навчання;
 • Майстер виробничої дільниці;
 • Технік – зварювальник ( ручного дугового зварювання);
 • Технік – зварювальник (на контактних машинах);
 • Технік – зварювальник (на напівавтоматах та автоматах);
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Контролер якості та стандартів зварних виробів.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському державному  університеті;
 • Українській інженерно – педагогічній академії;
 • Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»;
 • Чернігівському державному технологічному університеті.

Спеціальність відкрита  в 1997 році.

На спеціальності навчається  75 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 50 чол.

 

Зміст підготовки

Код компо­нента

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ЄКТС

 

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Історія України та культура України

3

 

ОК 2

Українська мова  (за професійним спрямуванням)    

3

 

ОК 3

Основи правознавства    

3

 

ОК 4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)     

5,5

 

ОК 5

Вища математика

4,5

 

ОК 6

Фізика   та    електротехніка з основами електроніки            

 

3,5

 

ОК 7

Інформатика та комп’ютерна техніка           

3

 

ОК 8

Екологія та безпека життєдіяльності

3

 

Усього

28,5

 

Цикл фахової підготовки

ОК 9

Психологія

4,5

 

ОК 10

Педагогіка

4,5

 

ОК 11

Організація і методика професійного навчання  та технічні засоби навчання та методика їх використання

7,5

 

ОК 12

Економіка і організація зварювального виробництва

3

 

ОК 13

Основи охорони праці

3

 

ОК 14

Теоретичні основи зварювання плавленням та тиском

9

 

ОК 15

Технологічне устаткування

3

 

ОК 16

Виготовлення зварних конструкцій

5,5

 

ОК 17

Матеріалознавство та термічна обробка металів та зварних з’єднань

3,5

 

Усього

43,5

 

Практична підготовка

ОК 18

Навчальна  практика

3

 

ОК 19

Технологічна практика

6

 

ОК 20

Навчальна педагогічна практика

1,5

 

ОК 21

Випускна педагогічна практика

7,5

 

Атестація

ОК 22

Атестаційний екзамен з педагогічних дисциплін

 

 

ОК 23

Атестаційний екзамен з фахових дисциплін спеціальності

 

 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

90

 

Вибіркові компоненти

Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ 1.1

Фізичне виховання

6,5

 

ВБ 1.2

Філософія і соціологія

3

 

ВБ 1.3

Економічна теорія

3

 

Усього

        12,5

 

Вибірковий  блок 2

ВБ 2.1

Фізичне виховання

6,5

 

ВБ 2.2

Філософія і соціологія

3

 

ВБ 2.3

Політекономія

3

 

Усього

        12,5

 

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ 1.4

Інженерна графіка та  комп’ютерна графіка

4,5

 

ВБ 1.5

Технічна механіка

3,5

 

ВБ 1.6

Контроль якості зварювання

3,5

 

ВБ 1.7

Газополумяна  обробка металів

3

 

ВБ 1.8

Організація і методика  виховної роботи

3

 

Усього

17,5

 

Вибірковий  блок 2

ВБ 2.4

 Метрологія  та стандартизація

3,5

 

ВБ 2.5

Газополумяна  обробка металів

3

 

ВБ 2.6

Організація і методика  виховної роботи

3

 

ВБ 2.7

Обладнання електричного зварювання плавленням

3,5

 

ВБ 2.8

Інженерна графіка та  комп’ютерна графіка

4,5

 

Усього

17,5

 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

         30

ЗАГАЛЬНИК ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120