П'ятниця, 30 листопада 2001 00:00

274 Автомобільний транспорт

Галузь знань - 27 Транспорт

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація:  3115 «Механік»

Термін навчання – 4роки

Сфера професійної діяльності:

 • Механік автомобільної колони( гаража),
 • механік з ремонту транспорту,
 • механік виробництва,
 • технік-конструктор,
 • технік-технолог,
 • технік з підготовки виробництва,
 • майстер виробничого навчання водінню.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському державному університеті;
 • Харківський політехнічний інститут;
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Спеціальність відкрита  в 2012 році.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 30 чол.

 

Перелік компонентів освітньої програми

 

Код компо­нента

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ЄКТС

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Історія України

1,5

ОК 2

Українська мова (за профілем спрямування)

1,5

ОК 3

Культурологія

1,5

ОК 4

Економічна теорія

1,5

ОК 5

Основи правознавства

1,5

ОК 6

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

7

ОК 7

Фізика

2,5

ОК 8

Екологія

1,5

ОК 9

Інформатика і комп’ютерна техніка

4,5

ОК 10

Вища математика

2,5

Усього

25,5

Цикл фахової підготовки

ОК 11

Автомобілі

9

ОК 12

Економіка підприємства

1,5

ОК 13

Технічна механіка

5

ОК 14

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

3,5

ОК 15

Охорона праці

2,5

ОК 16

Електрообладнання автомобілів

3,5

ОК 17

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

5,5

ОК 18

Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливо-енергетичних ресурсів

3

ОК 19

Технічна експлуатація автомобілів

9

ОК 20

Основи технології ремонту автомобілів

6

ОК 21

Автомобільні перевезення

3,5

ОК 22

Правила і безпека дорожнього руху

9

Усього

61

Практична підготовка

ОК 23

Навчальна практика

19,5

ОК 24

Виробнича  технологічна практика

13,5

ОК 25

Виробнича  переддипломна практика

6,5

ОК 26

Дипломне проектування

9

Усього

48,5

 

Атестація

ОК 27

Захист дипломного проекту

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

135

Вибіркові компоненти

Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.1

Фізичне виховання

10

ВБ.1.2

Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

3

ВБ.1.3

Соціологія

1,5

ВБ.1.4

Безпека життєдіяльності

1,5

Усього

16

 

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.1

Фізичне виховання

10

ВБ.2.2

Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

3

ВБ.2.3

Політична економія

1,5

ВБ.2.4

Політологія

1,5

Усього

        16

 

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.5

Інженерне креслення і комп’ютерна графіка

6

ВБ.1.6

Електротехніка та електроніка

6

ВБ.1.7

Організація та планування роботи підприємства

5,5

ВБ.1.8

Вступ до спеціальності

1,5

ВБ.1.9

Особливості будови,  діагностика технічного стану  та технічне обслуговування сучасних автомобілів

7

ВБ.1.10

Основи податкової системи та страхової справи

3

Усього

29

 


Вибірковий  блок 2

ВБ.2.5

Інженерна і комп’ютерна графіка

6

ВБ.2.6

Електротехніка та електроніка

6

ВБ.2.7

Основи менеджменту і маркетингу

2

ВБ.2.8

Основи податкової системи та страхової справи

3

ВБ.2.9

Особливості будови,  діагностика технічного стану  та технічне обслуговування сучасних автомобілів

7

ВБ.2.10

Теорія та конструкція автомобілів  та автомобільних двигунів

5

Усього

29

 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

45

ЗАГАЛЬНИК ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

180