Прийом 2020р.

КОНОТОПСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СУМДУ

Прийом 2020 року

Сайт:http://kipt.sumdu.edu.ua,

тел. 0974754378, (05447) 2-34-30, 0984246275, 0500216390

 • Можуть вступати:
 • Особи, які здобули базовузагальну середню освіту ;
 • особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту – незалежно від здобутого профілю);
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
 • особи, які здобули вищу освіту.
 • Умови вступу:
 • Випускники 9-тих класів – зараховуються на бюджет за результатами вступних іспитів: 1) українська мова, 2) математика або історія.

Слухачі підготовчих курсів мають додаткові бали при вступі на будь -яку спеціальність;

 • Випускники 11-тих класів - зараховуються на контракт за результатами або ЗНО, або вступних випробувань, або комбінують (якщо є сертифікат ЗНО з якогось предмету, то пред’являють, інший предмет - здають вступний іспит у технікумі). Дисципліни для вступу: 1) українська мова, 2) математика або історія, або біологія, або географія (в залежності від обраної спеціальності);
 • Випускники ПТНЗ - зараховуються на бюджет за вступними іспитами: 1) українська мова (можна сертифікат ЗНО за наявності), 2) фахове випробування.
 • Особи, які мають диплом молодшого спеціаліста або вищу освіту – якщо закінчили навчальний заклад до червня 2013р. можуть зараховуватися на бюджет, решта - на контракт. Зарахування на 3 курс.Вступ за вступними іспитами у вигляді тестування: 1) українська мова, 2) фахового випробування. Навчання за індивідуальними навчальними планами (предмети, що вивчалися ними раніше повторно вивчатися не будуть).
 • Терміни:

Прийом документів

Вступні іспити

Зарахування

Випускники 9-тих класів

з 30 червня по 13 липня

з 14 липня по 21 липня

до 29 липня –бюджет

до 31 серпня - контракт

Випускники 11-ти класів

з 1 липня по 1 серпня – по сертифікатам ЗНО

з 13 липня по 22 липня – за вступними випробуваннями

немає

з 23 липня по 28 липня

до 17 серпня

Випускники ПТНЗ

з 6 липня по 27 липня

з 28 липня по 03серпня

до 8 серпня –бюджет

до 17 серпня - контракт

            Особи, які мають диплом молодшого спеціаліста або вищу освіту

з 13 липня по 3 серпня

з 4 серпня по 8 серпня

до 12 серпня –бюджет

до 17 серпня - контракт

 

Додатковий прийом документів: з 3 серпня по 1 вересня,

Вступні іспити: з 2 вересня по 11 вересня,

Зарахування:до 15 вересня – бюджет

до 30 вересня – контракт.

 • Документи для вступу.

До заяви вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (при наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • документ про закінчення підготовчих курсів;
 • документи, які підтверджують право вступника на пільгове зарахування.
 • Особливі умови
 • Для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули базову чи повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільськийкоефіцієнт, що дорівнює 1,05.
 • Додатковий бал за підготовчі курси при вступі на всі спеціальності – 20-50 балів.
 • Вступні випробування у формі співбесіди проводяться для:
 • осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • осіб, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право,
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти.
 • До пільгових категорій (квота-1), що зараховуються на місця державного замовлення першочергово відносяться:

- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,

- учасники бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби);

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в ЗНО через неможливість створення особливих умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №  086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання»;

-особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО.

Наша адреса:Сумськаобл, м.Конотоп, вул.М.Немолота,12.

Їхати від вокзалу маршрутним таксі №15 майже до кінця маршруту (напрям "Рибгосп",зупинка«КІПТ»).

Запрошуємо Вас, Ваших друзів та знайомих!