Версія для друку

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

 На основі ДПТНЗ (випускників училищ):

Галузь знань

Спеціальність

(напрям підготовки)

 

 

Спеціалізація (освітня програма)

 

 

Код

Назва

Код

Назва

01

Освіта

015

Професійна освіта

Будівництво

01

Освіта

015

Професійна освіта

Зварювання

01

Освіта

015

Професійна освіта

Електротехніка

01

Освіта

015

Професійна освіта

Комп'ютерні технології

01

Освіта

015

Професійна освіта

Транспорт

 

На основі 9-х, 10-х, 11-х класів:

Галузь знань

Спеціальність

(напрям підготовки)

 

 

Спеціалізація (освітня програма)

 

 

Код

Назва

Код

Назва

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємництва

12

Інформаційні технології

121

Інженерія

програмного

забезпечення

Розробка програмного забезпечення

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Техніка та енергетика аграрного виробництва

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціальна робота

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів