Ліцензії та сертифікати

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, що розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України та містять перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/11/10/12/derzhavniyuniversitetfakhovoapered29.pdf?fbclid=IwAR0WVOvx44DRE5i6gAtSXurWI-Lre9xlnFr23BSuBcMDGFaJOTfkZdKjIgY