Кабінет української мови та літератури (аудиторія 215)

ЗАВІДУВАЧ КАБІНЕТОМ - ВИКЛАДАЧ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ КОЦУР ГАЛИНА ВІКТОРІВНА

   Завданням функціонування навчального кабінету української мови та літератури є створення передумов для:

  -  організації колективного, індивідуального та диференційованого навчання; -   реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;
-    організації роботи гуртків, позакласних та виховних заходів;
-    індивідуальної підготовки викладача до занять, що сприяють підвищенню його науково-методичного рівня;
-    надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам технікуму;
-    вивчення, узагальнення і популяризації перспективного педагогічного досвіду;
-    впровадження інноваційних технологій щодо поліпшення й удосконалення педагогічного процесу в навчальному закладі;
-    для підготовки та участі студентської молоді у конкурсах, олімпіадах різних рівнів.

   Кабінет української мови та літератури забезпечує науковий, естетичний, навчальний, методичний, виховний рівні викладання філологічних предметів.

   Робота викладача спрямована на те, щоб кожне заняття сприяло розвитку пізнавальних інтересів студентів, формуванню навичок самостійного здобуття знань, прищеплюванню любові до обраної професії та поваги до праці.

   У навчально-виховному процесі застосовуються інноваційні педагогічні технології, що забезпечують систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, які охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів; спрямовують розвиток та саморозвиток студента з урахуванням його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб'єктного досвіду; створюють умови для реалізації та самореалізації особистості.

   Навчання будується на принципах варіативності. Кінцевим продуктом є не лише здобуття знань, вироблення умінь і навичок, а й формування життєвих компетентностей.

   Застосування інноваційних технологій навчання на уроках української мови та літератури забезпечує високу якість засвоєння матеріалу, про що свідчить моніторинг навчальних досягнень учнів та результати предметних конкурсів, олімпіад різних рівнів, забезпечує урізноманітнення методів навчання, підняття активності студентів, створює приємну невимушену атмосферу під час навчально-виховного процесу, сприяє вихованню цілеспрямованої особистості, залученню молоді до виготовлення навчально-дидактичних матеріалів та оформлення студентських проектів - випереджувальне навчання (презентацій, бюлетенів, слайд-шоу, електронних газет, веб-сторінок, буклетів, рефератів, доповідей, повідомлень, кросвордів, вікторин, інтерв’ю, матеріалів зорового ряду тощо).

   При кабінеті організовано роботу літературного гуртка «Українська література ХХІ століття», метою якого є дослідження сучасної української літератури, обговорення книжкових новинок українських авторів,  поглиблення знань з української мови та літератури, вивчення певних проблем, підвищення загальної освіченості, розширення культурно-пізнавальних інтересів учнівської молоді.
Заняття гуртка проводяться періодично відповідно до плану двічі на місяць.

   Відповідно до основних завдань, зазначених вище, кабінетом української мови та літератури здійснюється така робота:
-     проведення навчальних занять учнів з предметів «Українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)»;
-     надання консультативної допомоги студентам і педпрацівникам;
-     проведення позакласних виховних заходів;
-     проведення засідань літературного гуртка;
-     робота з батьками.

 

Галерея зображень

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

  • Факс: 8 (05447) 2-62-52
  • Директор: 2-34-30
  • Поштовий індекс: 41600
  • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top