Професійна освіта:Зварювання

 

           Профіль: Зварювання

Галузь знань – 0101 Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація–майстер виробничого навчання, технік-зварювальник

Термін навчання – 2 роки

 Сфера професійної діяльності:

 • Майстер виробничого навчання;
 • Майстер виробничої дільниці;
 • Технік – зварювальник ( ручного дугового зварювання);
 • Технік – зварювальник (на контактних машинах);
 • Технік – зварювальник (на напівавтоматах та автоматах);
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Контролер якості та стандартів зварних виробів.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському державному  університеті;
 • Українській інженерно – педагогічній академії;
 • Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»;
 • Чернігівському державному технологічному університеті.

Спеціальність відкрита  в 1997 році.

На спеціальності навчається  75 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 50 чол.

Зміст підготовки фахівця

 Цикл гуманітарної  підготовки: Історія України, Основи філософських знань, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Основи правознавства,  Економічна теорія, Соціологія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Фізичне виховання;

 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки: Вища математика, Фізика, Загальна хімія,  Інформатика та обчислювальна техніка, Нарисна геометрія та інженерна графіка, Електротехніка з основами електроніки, Матеріалознавство з основами термообробки, основи підприємницької діяльності, маркетингу та менеджменту, Метрологія, стандартизація, Теоретична механіка, Опір матеріалів, Деталі машин, Охорона праці, Основи екології, Безпека життєдіяльності;

 Цикл професійної та практичної підготовки: Психологія, Педагогіка, Організація і методика виробничого навчання, Організація і методика виховної роботи, Технічні засоби навчання, Механізація і автоматизація зварювального виробництва, Джерела живлення та устаткування, Зварні конструкції та контроль якості, Технологія та устаткування контактного зварювання, Технологія електричного зварювання плавленням, Газополум’яна обробка металів.

 Практичне навчання: Технологічна практика на підприємствах міста,  району, області, України. Випускна педагогічна практика в професійно-технічних навчальних закладах України.

 Державна атестація: державні екзамени (організація і методика виробничого навчання; комплексний зі спеціальності).

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top