Професійна освіта: Транспорт

 

                       Профіль: Транспорт

Галузь знань – 0101 Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – майстер виробничого навчання, технік - механік

Термін навчання – 2 роки

Сфера професійної діяльності:

 • Майстер виробничого навчання;
 • Технік – механік;
 • Механік ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу;
 • Механік станції технічного обслуговування автомобілів,
 • Технік – механік на сільськогосподарських підприємствах на посадах завідувача ремонтною майстернею;
 • Начальник виробничого підрозділу господарства;
 • Завідувач машинним двором.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка;
 • Українській інженерно -  педагогічній академії;
 • Сумському національному аграрному університеті;
 • Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. Петра Василенка;
 • Київському національному аграрному університеті.

Спеціальність відкрита  в 1971 році.

На спеціальності навчається  75 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс – 50 чол.

Зміст підготовки фахівця

 Цикл гуманітарної  підготовки: Історія України, Основи філософських знань, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Основи правознавства,  Економічна теорія, Соціологія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Фізичне виховання;

 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки: Вища математика, Технічна механіка, Основи нарисної геометрії та інженерна графіка, Основи екології, Безпека життєдіяльності, Основи теплотехніки і гідравліки, Взаємозамінність стандартизація і технічні вимірювання, Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів, Загальна електротехніка з основами автоматики;

 Цикл професійної та практичної підготовки: Психологія, Педагогіка, Організація і методика виробничого навчання, Організація і методика виховної роботи, Технічні засоби навчання, Основи агрономії, Основи тваринництва, Трактори і автомобілі, Паливо-мастильні та експлуатаційні матеріали, Сільськогосподарські машини, Машини і обладнання для тваринництва, Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції, Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської  техніки, Основи охорони праці, Комп’ютери та комп’ютерні технології, Експлуатація машин та обладнання, Ремонт машин та обладнання, Технічний сервіс в АПК, Правила дорожнього руху, Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху, Економіка та організація аграрного виробництва.

 Практичне навчання: Технологічна практика на підприємствах міста,  району, області, України. Випускна педагогічна практика в професійно-технічних навчальних закладах України.

 Державна атестація: державні екзамени (організація і методика виробничого навчання; комплексний зі спеціальності).

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top