Професійна освіта : Комп'ютерні технології

 

       Профіль: Комп'ютерні технології

 Галузь знань – 0101 Педагогічна освіта

 Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

 Кваліфікація – майстер виробничого навчання - програміст

 Термін навчання – 2 роки

 

 Сфера професійної діяльності: 

 • Майстер виробничого навчання;
 • Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин;
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ);
 • Оператор комп'ютерного набору;
 • Оператор комп'ютерної верстки;
 • Програміст.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Глухівському національному педагогічному університет ім. Олександра Довженка;
 • Українській інженерно -  педагогічній академії;
 • Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка;
 • Сумському державному університеті;
 • Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Спеціальність відкрита  в 2012 році.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 25 чол.

Зміст підготовки фахівця

 Цикл гуманітарної  підготовки: Історія України, Основи філософських знань, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Основи правознавства,  Економічна теорія, Соціологія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Фізичне виховання;

 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки: Вища математика,  Теоретична механіка, Опір матеріалів, Основи комп’ютерних технологій, Основи підприємництва і правлінської діяльності , Основи екології, Безпека життєдіяльності;

 Цикл професійної та практичної підготовки: Психологія, Педагогіка, Організація і методика виробничого навчання, Організація і методика виховної роботи, Технічні засоби навчання, Програмування (основи програмування та алгоритмічні мови, об’єктнщ- орієнтоване програмування), Комп’ютерні системи та мережі, Архітектура комп’ютера, Бази даних, Технологія обробки комп’ютерної інформації, Операційні системи, Периферійні пристрої, Офісне програмування, Веб-дизайн, Розробка веб-застосувань

 Практичне навчання: Технологічна практика на підприємствах міста,  району, області, України. Випускна педагогічна практика в професійно-технічних навчальних закладах України.

 Державна атестація: державні екзамени (організація і методика виробничого навчання; комплексний зі спеціальності).

 

 

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top