Професійна освіта: Електротехніка

         Профіль: Електротехніка

Галузь знань – 0101 Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – майстер виробничого навчання, технік електрик

Термін навчання – 2 роки

 Сфера професійної діяльності:

 • Майстер виробничого навчання;
 • Майстер виробничої дільниці;
 • Технік – електрик;
 • Технік з монтажу і налагодження електроустаткування;
 • Технік з експлуатації і ремонту електроустаткування.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському державному  університеті;
 • Українській інженерно -  педагогічній академії;
 • Чернігівському державному технологічному університеті.

Спеціальність відкрита  в 1971 році.

На спеціальності навчається  50 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс – 50 чол.

Зміст підготовки фахівця

 Цикл гуманітарної  підготовки: Історія України, Основи філософських знань, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Основи правознавства,  Економічна теорія, Соціологія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Фізичне виховання;

 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки: Вища математика, Комп’ютерна техніка та програмування, Інженерна та комп’ютерна графіка, Конструкційні та електротехнічні матеріали, Теоретичні основи електротехніки, Основи стандартизації, метрології та якості продукції, Технічна механіка,  Основи екології, Безпека життєдіяльності;

 Цикл професійної та практичної підготовки: Психологія, Педагогіка, Організація і методика виробничого навчання, Організація і методика виховної роботи, Технічні засоби навчання, Електричні машини, Електричні апарати, Основи промислової електроніки та мікропроцесорної техніки, Системи керування електроприводами, Налагодження електроустаткування, Електричні вимірювання, Економіка та організація електротехнічної служби підприємства, Основи електроприводу, Автоматика,  Охорона праці, Електробезпека, Електропостачання підприємств і цивільних споруд, Монтаж, ремонт і експлуатація електроустаткування, Електроустаткування підприємств і цивільних споруд.

 Практичне навчання: Технологічна практика на підприємствах міста,  району, області, України. Випускна педагогічна практика в професійно-технічних навчальних закладах України.

 Державна атестація: державні екзамени (організація і методика виробничого навчання; комплексний зі спеціальності).

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top