Професійна освіта: Будівництво

         Профіль: Будівництво

Галузь знань – 0101 Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація–майстер виробничого навчання,технік-будівельник

Термін навчання – 2 роки

Сфера професійної діяльності:

 • Майстер виробничого навчання;
 • Технік – будівельник;
 • Технік – проектувальник;
 • Технік з нормування праці;
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Технік – геодезист;

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Глухівському національному педагогічному університет ім. Олександра Довженка;
 • Українській інженерно -  педагогічній академії;
 • Сумському національному аграрному університеті;
 • Українській державній академії залізничного транспорту м. Харків;
 • Харківській національній академії міського господарства;
 • Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка;
 • Придніпровській академії будівництва та архітектури;
 • Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Спеціальність відкрита  в 1971 році.

На спеціальності навчається  75 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 50 чол.

Зміст підготовки фахівця

 Цикл гуманітарної  підготовки: Історія України, Основи філософських знань, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Основи правознавства,  Економічна теорія, Соціологія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Фізичне виховання;

 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки: Вища математика, Теоретична механіка, Опір матеріалів, Основи комп’ютерних технологій, Основи підприємництва і правлінської діяльності , Основи екології, Безпека життєдіяльності;

 Цикл професійної та практичної підготовки: Психологія, Педагогіка, Організація і методика виробничого навчання, Організація і методика виховної роботи, Технічні засоби навчання, Метрологія і стандартизація, Інженерне креслення, Будівельні конструкції, Будівельна механіка, Будівельне матеріалознавство, Охорона праці, Основи розрахунку будівельних конструкцій, Санітарно-технічне обладнання будівель, Інженерна геодезія, Економіка будівництва, Електротехніка в будівництві, Будівельна техніка, Основи систем автоматизованого проектування, Технологія і організація будівельного виробництва.

 Практичне навчання: Технологічна практика на підприємствах міста,  району, області, України. Випускна педагогічна практика в професійно-технічних навчальних закладах України.

 Державна атестація: державні екзамени (організація і методика виробничого навчання; комплексний зі спеціальності).

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top