Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

finansiПідприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Галузь знань – 030504 Економіка підприємства

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Термін навчання – 3роки

Сфера професійної діяльності:

 • технік-економіст з підготовки виробництва,
 • технік-економіст з нормування праці,
 • диспетчер виробництва,
 • ревізор з виробничо-технічних та економічних питань,
 • організатор діловодства.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському державному університеті;
 • Харківському державному університеті харчування та торгівлі;
 • Полтавському національному технічному університеті імені Ю.Кондратюка;
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
 • Чернігівський державний інститут економіки і управління;
 • Київський економіко-технологічний університет транспорту.

Спеціальність відкрита  в 1999 році.

На спеціальності навчається 53 студента.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 30 чол.

Зміст підготовки фахівця

Цикл гуманітарної  підготовки: Основи філософських знань, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Правознавство, Історія України, Соціологія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Фізичне виховання;

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: Політична економія, Вища математика, Інформатика і комп’ютерна техніка, Економіка підприємства, Фінанси підприємства, Бухгалтерський облік, Статистика, Екологія, Безпека життєдіяльності;

Цикл професійної та практичної підготовки: Планування та організація діяльності підприємства, Економіка і нормування праці, Фінансовий облік, Управління витратами, Податкова система, Економічний аналіз, Менеджмент, Маркетинг, Охорона праці;

Практичне навчання: Навчальні практики зі спец дисциплін, Виробнича практика на підприємствах міста та району, Передвипускна практика на виробництві.

Державна атестація: комплексний екзамен зі спеціальності.

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top