Інженерія програмного забезпечення

images

 

Галузь знань – 4500 Інформатика та обчислювальна техніка

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – програміст

Термін навчання – 4 роки

Сфера професійної діяльності:

 • Програміст-консультант в сфері інформатизації,
 • Спеціаліст з надання допомоги по технічних аспектах комп’ютерних систем,
 • Програміст-спеціаліст з розробки програмного забезпечення.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському державному університеті;
 • Харківського національного університету радіоелектроніки;
 • Національний технічний університет м. Харків
 • Харківський  національний аерокосмічний університет

ім. Жуковського;

Спеціальність відкрита  в 2005 році.

На спеціальності навчається  98   студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 30 чол.

Зміст підготовки фахівця

Цикл гуманітарної  підготовки: Історія України, Філософія і релігієзнавство знань, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Основи правознавства,  Економічна теорія, Соціологія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Фізичне виховання;

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки: Основи екології, Безпека життєдіяльності, Чисельні методи, Дискретна математика, Теорія ймовірності та математична статистика, Математичний аналіз, Диференціальні рівняння; Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Фізика (електрика).

Цикл професійної та практичної підготовки: Основи програмування та алгоритмічні мови, Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритми та структури даних, Операційні системи, Інструментальні засоби візуального програмування, Бази даних, Людино-машинний інтерфейс, Архітектура комп’ютера, Організація комп’ютерних мереж, Основи програмної інженерії, Конструювання програмного забезпечення, Проектний практикум, Охорона праці;

Вибіркові навчальні дисципліни: Програмування мовою ассемблера, Офісне програмування, Функціональне програмування, Інженерна та комп’ютерна графіка, Основи електротехніки і електроніки, Основи комп’ютерного проектування, Інформаційні основи проектування, Веб-дизайн, Розробка веб-застосувань, Вступ до спеціальності, Технології автоматизованої обробки інформації.

Практичне навчання: Навчальні практики зі спеціальних дисциплін, Технологічна практика,  Переддипломна практика на виробництві.

Державна атестація: дипломна робота зі спеціальності.

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top