Будівництво та цивільна інженерія

925457 930613 1333286224

Спеціалізація: Технічна експертиза будівель і споруд, операції  з нерухомістю

Галузь знань – 0601 Будівництво та архітектура

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – технік будівельник

Термін навчання – 4роки

Сфера професійної діяльності:

 • Технік – будівельник;
 • Технік – проектувальник;
 • Технік з нормування праці;
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Технік – геодезист;
 • Ріелтерська діяльність, операції з нерухомістю.
 • Технічна експертиза будівель.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському національному аграрному університеті;
 • Українська державна академія залізничного транспорту

м. Харків;

 • Харківська національна академія міського господарства;
 • Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;
 • Придніпровська академія будівництва та архітектури;
 • Київський національний університет будівництва і архітектури.

Спеціальність відкрита  в 1945 році.

На спеціальності навчається  95 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 50 чол.

Зміст підготовки фахівця

Цикл гуманітарної  підготовки: Історія України, Основи філософських знань, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Основи правознавства,  Економічна теорія, Соціологія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Фізичне виховання;

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки: Вища математика, Фізика, Хімія, Теоретична механіка, Опір матеріалів, Основи комп’ютерних технологій, Основи підприємництва і правлінської діяльності , Основи екології, Безпека життєдіяльності;

Цикл професійної та практичної підготовки: Метрологія і стандартизація, Інженерне креслення, Будівельні конструкції, Будівельна механіка, Будівельне матеріалознавство, Охорона праці, Основи розрахунку будівельних конструкцій, Санітарно-технічне обладнання будівель, Інженерна геодезія, Економіка будівництва, Електротехніка в будівництві, Будівельна техніка, Основи систем автоматизованого проектування, Технологія і організація будівельного виробництва, Експлуатація будівель, Обстеження та випробування будівельних конструкцій, Технічна експертиза будівель і споруд, Основи оцінки нерухомості, Організація і технологія експертної оцінки нерухомого майна, Правове регулювання операцій з нерухомістю, Економіка нерухомості;

Практичне навчання: Навчальні практики, Виробнича практика в майстернях та в технікумі, Технологічна практика на підприємствах міста та району, Передвипускна практика на виробництві.

Державна атестація: захист дипломного проекту.

 

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top