Соціальна робота

sociolog

Галузь знань – 1301 Соціальна робота

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація –  соціальний працівник

Термін навчання – 3роки

Фахівець із соціальної роботи може:

 • допомогти людині, яка звернулася по допомогу, (клієнту) зрозуміти причини своїх проблем та знайти шляхи їх подолання; надати клієнту психологічну, юридичну   та педагогічну консультацію, допомогти у розвитку його позитивних властивостей;
 • представляти інтереси клієнта та захищати його права;
 • організовувати та координувати роботу фахівців різних професій, спрямовану на допомогу клієнту.
 • проводити профорієнтацію, співбесіду та тестування при прийнятті на роботу;
 • розробляти і проводити соціологічні дослідження;
 • проводити роботу з профілактики негативних соціальних явищ, формування здорового способу життя, подолання згубних звичок та негативних особистісних рис;
 • розробляти програми діяльності соціальних служб та громадських організацій, спрямовані на подолання соціальних проблем (соціальні проекти), забезпечувати їх фінансування та координувати їх реалізацію;
 • проводити навчання, тренінги, ділові ігри для клієнтів та працівників своїх організацій;

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському державному  педагогічному університеті ім.А. С. Макаренка;
 • Глухівському національному  педагогічному університеті ім. О.П. Довженка ;
 • Чернігівському державному  інститут права, соціальних технологій та права;
 • Чернігівському державному інституті економіки і управління;

Спеціальність відкрита  в 2006 році.

На спеціальності навчається 73 студенти.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 25 чол.

Зміст підготовки фахівця

Цикл гуманітарної  підготовки: Основи філософських знань, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Правознавство, Історія України, Соціологія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Фізичне виховання;

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном, Основи соціальної педагогіки, Загальна психологія, Соціальна психологія, Вікова психологія, Основи соціальної політики, Екологія Безпека життєдіяльності Охорона праці Інформатика та комп’ютерна техніка

Цикл професійної та практичної підготовки: Теорія соціальної роботи ,Методика та технології соціальної роботи, Право соціального забезпечення ,Економіка соціальної роботи ,Правове  забезпечення соціальної  роботи: Цивільне та господарське право, Адміністративне право, Сімейне право ,Трудове право, Організація і облік соціальних виплат, ,Соціальна робота з сім’ями , дітьми та жінками , Соціальна робота з окремими категоріями клієнтів, Соціальна робота на виробництві, Місцеве самоврядування і соціальна робота, Соціальна робота по організації дозвілля, Основи валеології, Основи медичних знань, Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями, Документальне забезпечення соціальної роботи

Практичне навчання: Навчальні практики зі спеціальних дисциплін,  Випускна практика в органах соціального захисту.

Державна атестація: комплексний екзамен зі спеціальності.

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top